Lessen volgen

Vragen over lessen volgen en corona (COVID-19). 

Algemeen

Hoe kan ik lessen volgen?

Vanaf 16 december kunt u niet naar school. U mag wel thuis lessen volgen. Hier moet u uw school wel vooraf toestemming hebben gegeven.

Thuis lessen volgen

Is het thuis volgen van lessen op computer, laptop, tablet of telefoon duurder dan op school?

U kunt dat vragen aan uw eigen taalschool. Uw school kan u een overzicht geven van de kosten.

Ik doe een alfabetiseringscursus. Vanaf wanneer mag ik thuis online lessen volgen bij mijn taalschool?

Dit mag vanaf 6 april 2020. U kunt thuis taalles volgen op uw computer, laptop, tablet of telefoon.

Ik doe een alfabetiseringscursus. Zijn er regels voor het thuis volgen van taalles op mijn computer, laptop, tablet of telefoon?

Ja, er zijn regels:

 • U hebt op of vóór 16 december 2020 een contract getekend met een taalschool.
 • Het contact moet vóór 16 december 2020 aangeleverd zijn bij DUO.
 • U hebt 48 lesuren klassikaal (niet online) gevolgd.
 • U hebt met een brief, een e-mail of WhatsApp tegen uw taalschool gezegd dat u thuis les wilt volgen. U hebt daarmee toestemming gegeven aan uw taalschool om u op een andere manier les te geven.
 • U mag thuis alleen lessen volgen bij uw eigen taalschool. U mag niet wisselen van taalschool.
 • Thuis volgt u maximaal net zoveel uren les als toen u naar school ging.
 • U mag alleen thuis les volgen als u hulp krijgt van uw leraar. U mag maximaal 50% van de lestijd oefenen zonder dat de leraar u direct helpt. Wel moet de leraar er zijn als u begeleiding nodig hebt.
 • U mag alleen met lesmateriaal werken (zoals Diglin+) als u daarmee al hebt geoefend op school.

Ik doe een alfabetiseringscursus. Tellen de uren taalles die ik thuis volg ook mee voor ontheffing van mijn inburgeringsplicht?

Ja. Alle uren die u vanaf 6 april 2020 hebt gevolgd bij uw eigen taalschool tellen mee. Er zijn 4 voorwaarden:

 • U hebt op of vóór 16 december 2020 een contract met uw taalschool getekend. Dit contract is vóór 16 december aangeleverd bij DUO.
 • U hebt 48 lesuren klassikaal (niet online) gevolgd.
 • Thuis volgt u maximaal net zoveel uren les als toen u naar school ging.
 • U mag voor ontheffing alleen de digitale uren meetellen dat u les hebt gehad. Digitale uren zelfstudie tellen niet mee.
 • U hebt met een brief, een e-mail of WhatsApp tegen uw taalschool gezegd dat u thuis les wilt volgen. U hebt daarmee toestemming gegeven aan uw taalschool om u op een andere manier les te geven.

Ik doe een inburgeringscursus. Tellen de uren taalles die ik thuis volg ook mee voor ontheffing van mijn inburgeringsplicht?

Ja. Alle uren die u vanaf 16 maart 2020 hebt gevolgd bij uw eigen taalschool tellen mee. Er zijn 4 voorwaarden:

 • U hebt op of vóór 16 december 2020 een contract met uw taalschool getekend. Dit contract is vóór 16 december aangeleverd 2020 bij DUO.
 • Thuis volgt u maximaal net zoveel uren les als toen u naar school ging.
 • U mag voor ontheffing of verlenging alleen de digitale uren meetellen dat u les hebt gehad. Digitale uren zelfstudie tellen niet mee.
 • U hebt met een brief, een e-mail of WhatsApp tegen uw taalschool gezegd dat u thuis les wilt volgen. U hebt daarmee toestemming gegeven aan uw taalschool om u op een andere manier les te geven.

Tellen de lesuren ONA die ik thuis volg ook voor de 64-uursverklaring ONA?

Ja. Alle uren die u vanaf 16 maart 2020 hebt gevolgd bij uw eigen taalschool tellen mee. Dit geldt ook voor ONA-lesuren die in uw contract staan. Er zijn 3 voorwaarden:

 • U hebt op of vóór 16 december 2020 het contract met uw taalschool getekend.Dit contract is vóór 16 december aangeleverd 2020 bij DUO.
 • Thuis volgt u maximaal net zoveel uren les als toen u naar school ging.
 • U hebt met een brief, een e-mail of WhatsApp tegen uw taalschool gezegd dat u thuis les wilt volgen. U hebt daarmee toestemming gegeven aan uw taalschool om u op een andere manier les te geven.

Ik heb een nieuw contract voor inburgeringslessen en ik wil thuis lessen volgen. Mag ik deze uren meetellen voor de urenverklaring?

Uren die u vanaf 6 april 2020 hebt gevolgd bij uw eigen taalschool, tellen mee onder de volgende voorwaarden:

 • U hebt op of vóór 16 december 2020 een contract met uw taalschool getekend. Dit contract is vóór 16 december aangeleverd 2020 bij DUO. 
 • Thuis volgt u maximaal net zoveel uren les als toen u naar school ging. 
 • U mag voor ontheffing alleen de digitale uren meetellen dat u les hebt gehad. Digitale uren zelfstudie tellen niet mee.
 • U hebt met een brief, een e-mail of WhatsApp tegen uw taalschool gezegd dat u thuis les wilt volgen. U hebt daarmee toestemming gegeven aan uw taalschool om u op een andere manier les te geven