Kennisexamens

Op het inburgeringsexamen kijkt DUO of u genoeg weet over Nederland. En of uw Nederlands goed genoeg is.

Er zijn taalexamens op verschillende taalniveaus. En er zijn kennisexamens. Er zijn kennisexamens voor de Wet inburgering 2013 en voor de Wet inburgering 2021. Kijk in Mijn Inburgering welke examens u moet doen. Dit zijn de kennisexamens:

1. Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

Het examen KNM doet u op de computer. U bekijkt filmpjes. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan. Na elk filmpje moet u vragen beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.

2. Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

Moet u inburgeren onder de Wet 2021? In uw  en in Mijn Inburgering staat of u de MAP moet doen. U doet de MAP bij uw gemeente. Tijdens de brede intake bij uw gemeente vertelt de gemeente hier meer over.

De MAP gaat over werken en werk zoeken in Nederland. U moet klaar zijn voor het einde van uw inburgeringstermijn. De MAP bestaat uit 2 delen:

 • arbeidsmarkt
 • participatie

Arbeidsmarkt

In het onderdeel arbeidsmarkt van de MAP leert u bijvoorbeeld:

 • welke banen er zijn in Nederland
 • welke banen geschikt voor u zijn
 • hoe u moet solliciteren.

U leert dit door het maken van opdrachten.

Participatie

In het onderdeel participatie van de MAP leert u meer over de Nederlandse samenleving. U moet ook praktijkopdrachten doen. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, stage of betaald werk.

Er wordt tijdens de training gekeken wat het beste is voor u. U leert bijvoorbeeld hoe u meedoet in de samenleving. Of hoe u een goede indruk maakt bij een bedrijf.

3. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken.

Het examen bestaat uit 2 delen:

 • opdrachten maken (portfolio)
 • 64 uur ONA-cursus óf een eindgesprek

U doet dit examen alleen als u moet inburgeren onder de Wet 2013 of als u vrijwillig inburgert.

Wanneer geen examen ONA

U hoeft geen examen ONA te doen als u:

 • moest beginnen met inburgeren voor 1 januari 2015
 • inburgersplichtig bent onder de Wet Inburgering 2021
 • een diploma van een entreeopleiding (mbo niveau 1) hebt, in het Nederlands
 • vrijstelling hebt gekregen omdat u in Nederland hebt gewerkt.

Gratis diploma laten waarderen

Voor het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt kunt u uw buitenlandse diploma gratis laten waarderen bij IDW (Internationale diplomawaardering). Het document dat u krijgt, kunt u delen met werkgevers in Nederland, zodat zij weten wat voor opleiding u hebt gedaan.

Hebt u geen diploma meegenomen naar Nederland, maar wel een opleiding gevolgd? Dan kunt u een Indicatie Onderwijsniveau (ION) aanvragen. Een ION vergelijkt het onderwijsniveau in uw land met het niveau in Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van de IDW Link opent externe pagina .

Opdrachten ONA

U moet opdrachten doen. Daarvoor gebruikt u resultaatkaarten. Soms moet u ook een 'bewijs' laten zien. De 8 resultaatkaarten en de bewijzen zijn samen het portfolio.

In de toelichting staat hoe u de resultaatkaarten moet invullen. DUO kan u niet helpen bij het invullen van de kaarten. DUO heeft ook geen voorbeelden van een portfolio.

Begin op tijd

U kunt het beste op tijd beginnen met uw portfolio.

 • Het nakijken kan 6 weken duren. 
 • Als het portfolio is goedgekeurd, moet u zich aanmelden voor het eindgesprek. 
 • Binnen 6 weken na uw aanmelding doet u uw eindgesprek.
 • U krijgt de uitslag binnen 8 weken per brief. U kunt de uitslag ook zien in Mijn Inburgering.

Is uw portfolio afgekeurd, dan moet u het aanpassen en opnieuw inleveren. Nakijken van uw aangepaste portfolio duurt weer 6 weken. Ook moet u zich dan opnieuw aanmelden voor het eindgesprek.

Resultaatkaarten opsturen

 1. Log in op Mijn Inburgering.
 2. Kies ‘ONA'.
 3. Verstuur de resultaatkaarten en de bewijzen.
 4. Kies hoe u betaalt. Het examen ONA kost € 40,-. U kunt betalen via iDeal of met uw lening.
 5. Kies hoe u verder wilt. U gaat 64 uur naar een ONA-cursus óf u kiest voor een eindgesprek.

Als u niet kunt inloggen

Lukt inloggen in Mijn Inburgering niet? Download dan hier de resultaatkaarten en het aanmeldformulier. Stuur ze per post naar DUO.

U krijgt de uitslag van het portfolio per brief. Als uw portfolio goed is, zit hier een formulier bij. Met dit formulier meldt u zich aan voor het eindgesprek. Als u uw portfolio per post verstuurt, kunt u geen examen doen met de 64 uur ONA-cursus.

Hoe het verdergaat

Als u betaald hebt, krijgt u de uitslag van uw portfolio per e-mail. Keurt DUO uw portfolio goed, dan moet u het 2e deel van het examen halen. Dit is het eindgesprek óf 64 uur ONA-cursus.

Eindgesprek

De wachttijd voor het eindgesprek is 6 weken. Het eindgesprek is met 2 mensen van DUO. U krijgt vragen over uw resultaatkaarten. Het duurt ongeveer 30 minuten. U krijgt de uitslag in Mijn Inburgering. Slaagt u voor het eindgesprek? Dan bent u geslaagd voor het ONA-examen. 

Slaagt u niet of zegt u het eindgesprek te laat af? Dan moet u uw portfolio opnieuw opsturen. U moet het examen opnieuw betalen. U moet ook een nieuw eindgesprek doen. Stuur een e-mail naar DUO als u wilt weten waarom u niet geslaagd bent.

64 uur ONA-cursus

Doet u 64 uur ONA-cursus, dan hoeft het eindgesprek niet. U moet de cursus doen bij een school op zoekinburgerschool.nl Link opent externe pagina . Vraag aan de school of zij de ONA-cursus geven. De school weet ook hoeveel geld de cursus kost.

Bent u klaar met de cursus? De school geeft digitaal aan DUO door hoeveel uren ONA cursus u gevolgd hebt. Lukt dit niet, dan kunt u het formulier hieronder gebruiken.

4. Participatieverklaringstraject (PVT)

Bent u geworden op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u uw handtekening zetten op de participatieverklaring. Dit heet het participatieverklaringstraject (PVT). Het PVT hoort bij uw inburgering.

Brief van gemeente

Alles voor het PVT doet u bij de gemeente. De gemeente stuurt u een brief. Daarin staat dat u moet leren wat belangrijk is in Nederland. Bijvoorbeeld:

 • Iedereen in Nederland is gelijk.
 • Iedereen mag zelf kiezen wat hij gelooft.
 • Iedereen mag zeggen wat hij vindt. Maar discrimineren mag niet.

Geen brief gekregen? Neem dan contact op met de gemeente waar u staat ingeschreven.

Participatieverklaring ondertekenen

In de brief staat ook hoe u kunt leren wat belangrijk is in Nederland. Als u genoeg hebt geleerd, zet u uw handtekening op een participatieverklaring. U verklaart daarmee dat u actief wilt meedoen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

De gemeente geeft aan DUO door dat u de participatieverklaring hebt getekend. Na ongeveer 3 weken staat in Mijn Inburgering dat u de verklaring hebt getekend.

Hoelang mag u erover doen?

Moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2021? Dan hebt u 3 jaar de tijd om de participatieverklaring te ondertekenen.

Moet u inburgeren onder de Wet inburgeren 2013, dan hebt u 1 jaar de tijd om de participatieverklaring te ondertekenen. Dat jaar begint wanneer u wordt ingeschreven bij de gemeente.

Hebt u binnen 1 jaar geen handtekening gezet op de participatieverklaring? Als dit uw eigen schuld is, krijgt u een boete van DUO van € 340,-. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.

Bent u te laat, maar is dit niet uw eigen schuld? Of hebt u meer tijd nodig? Neem dan contact op met uw gemeente. Dan krijgt u misschien extra tijd.

verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee