In het kort

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Lees meer

Nederlands leren hoort bij inburgeren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u inburgeringsexamen. Haalt u het examen, dan bent u ingeburgerd. De meeste inburgeraars zijn asielmigrant (vluchteling).

Verplicht inburgeren

Moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.

Hebt u de brief niet meer? In Mijn Inburgering kunt u zien vanaf wanneer u moet inburgeren.

Vrijwillig inburgeren

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat het niet verplicht is, maar dat u het zelf wilt. Bijvoorbeeld om te naturaliseren.

Naar school gaan

U kunt zelf leren voor het examen. Maar de meeste mensen doen een cursus op een school. DUO heeft geen leerboeken voor het examen. DUO heeft wel oefenexamens.