In het kort

Nederlands leren hoort bij inburgeren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u inburgeringsexamen. Haalt u het examen, dan bent u ingeburgerd. De meeste inburgeraars zijn asielmigrant (vluchteling).

Verplicht inburgeren

Moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.

Hebt u de brief niet meer? In Mijn Inburgering kunt u zien vanaf wanneer u moet inburgeren.

Vrijwillig inburgeren

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat het niet verplicht is, maar dat u het zelf wilt. Bijvoorbeeld om te naturaliseren.

Turkse asielmigrant

Bent u een Turkse asielmigrant? Dan kunt u kiezen: vrijwillig inburgeren of inburgeringsplichtig worden.

Kiest u ervoor om vrijwillig in te burgeren?

  • U moet de lening altijd terugbetalen.

Kiest u ervoor om inburgeringsplichtig te worden?

  • U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren.
  • Haalt u het inburgeringsexamen op tijd? Dan hoeft u de lening niet terug te betalen.
  • Haalt u het inburgeringsexamen niet op tijd? Dan moet u de lening terugbetalen. U kunt ook een boete krijgen van maximaal € 1.250,-.
  • U moet de participatieverklaring ondertekenen bij uw gemeente.
  • Hebt u ervoor gekozen om inburgeringsplichtig te worden? Dan kunt u dit niet meer wijzigen.

Wat moet u doen?

  • Vul het formulier Keuze inburgeringsplicht helemaal in. Op het formulier kiest u wat u wilt: vrijwillig inburgeren of inburgeringsplichtig worden.
  • Stuur het formulier naar DUO. Het adres staat op het formulier.

Naar school gaan

U kunt zelf leren voor het examen. Maar de meeste mensen doen een cursus op een school. DUO heeft geen leerboeken voor het examen. DUO heeft wel oefenexamens.