Naturaliseren

Aanvragen bij de gemeente

Naturaliseren betekent dat u Nederlander wordt. Op de site van de IND staat wanneer u Nederlander kunt worden. En welke papieren u nodig hebt. Naturalisatie vraagt u aan bij uw gemeente.

Eerst examen doen

Wilt u naturaliseren? U moet eerst het inburgeringsexamen halen. Of het staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2).

Examen te moeilijk

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen? En wilt u toch Nederlander worden? Dan hebt u een advies van DUO nodig. Dit heet een 'advies aantoonbaar geleverde inspanningen'.

Hebt u een inburgeringscursus gedaan, dan moet u voldoen aan deze 3 voorwaarden:

  • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (NT2) bij elkaar optellen.
  • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
  • U hebt minimaal 4 keer geprobeerd om alle examens te halen. Per examen mag u niet meer dan 2 NT2-examens meetellen.

Hebt u een alfabetiseringscursus gedaan, dan moet u voldoen aan deze 3 voorwaarden:

  • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. Hiervan moet minimaal 300 uur alfabetiseringscursus zijn. De rest mag inburgeringscursus zijn, maar alleen als u éérst aan de alfabetiseringscursus begon.
  • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
  • U moet een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. De toets kost € 150,-. DUO stuurt u een factuur voor de toets. Nadat u betaald hebt, krijgt u van DUO een uitnodiging voor de toets.

Vraag het advies aan met het formulier Aanvraag advies aantoonbaar geleverde inspanningen. U krijgt het advies thuisgestuurd. Stuur het advies met uw aanvraag naar de gemeente.

Ziek of een handicap

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen, omdat u ziek bent of een handicap hebt? En wilt u toch Nederlander worden? Kijk dan op de site van de IND.

Vragen over naturaliseren

Hebt u een vraag over naturaliseren? Stel uw vraag aan uw gemeente of aan de IND.