Boete

Deze pagina is alleen voor mensen die moeten inburgeren onder de Wet inburgering 2013. Moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2021? In uw staat wat u moet doen om een boete te voorkomen.

Bent u niet op tijd klaar met inburgeren? Dan moet u een boete betalen.

Wat gebeurt er als u een boete krijgt?

Moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2013? Dan hebt u 3 jaar om het inburgeringsexamen te halen. Lukt dit niet, dan krijgt u een boete van DUO. 

  • U krijgt een brief van DUO. De brief heet 'Vooraankondiging termijnoverschrijding'. In deze brief staat dat u te laat klaar bent met inburgeren. En dat u een boete krijgt.
  • Reageert u niet op de brief? Dan krijgt u weer een brief. In deze brief staat hoe hoog uw boete is en hoe u moet betalen.
  • Na de boete krijgt u 2 jaar extra om uw inburgeringsdiploma te halen.
  • Bent u en hebt u een boete gekregen? Dan moet u de lening altijd terugbetalen.

Hoe berekent DUO uw boete?

Bij de berekening van de boete zijn 3 dingen belangrijk:

  • Het aantal uren cursus dat u hebt gedaan (inburgeringscursus en alfabetiseringscursus + Nt2). Alleen een cursus bij een school op zoekinburgerschool.nl Link opent externe pagina  telt.
  • Hoe vaak u hebt geprobeerd om alle examenonderdelen te halen.
  • Hoeveel examenonderdelen u wél hebt gehaald.
Meer informatie over het berekenen van de boete

In de tabel Cursusuren en examenonderdelen ziet u hoe stap 1 en 2 de hoogte van de boete bepalen.

Voorbeeld: Hebt u 200 uur cursus gevolgd, maar niet alle examenonderdelen gedaan? Dan wordt de boete € 875,-.

Cursusuren en examenonderdelen
Uw situatie Minder dan 150 cursusuren 150 tot 300 cursusuren 300 of meer cursusuren
Niet alle examenonderdelen gedaan € 1.250,- € 875,- € 500,-
Alle examenonderdelen 1 keer gedaan € 1.000,- € 625,- € 250,-
Alle niet-gehaalde examenonderdelen minimaal 2 keer gedaan (ONA 1 keer) € 750,- € 375,- geen boete

In de tabel Verlaging boete ziet u hoe stap 3 werkt. Uw boete wordt lager als u 1 of meer examens hebt gehaald.

Voorbeeld: Uw boete was € 625,-. U hebt 3 examens gehaald: Luisteren, Lezen en Schrijven. Dan wordt de boete 60% lager. De boete wordt dan € 250,-.

Verlaging boete
Aantal gehaalde examens Verlaging
1 20%
2 40%
3 60%
4 80%
Ik ben naar school geweest, maar DUO weet dat niet

Bent u naar school geweest en weet DUO dit nog niet? Ga met het formulier 'Verklaring Deelname Cursus' naar uw school. U hebt dit formulier gekregen bij de brief 'Vooraankondiging termijnoverschrijding'. Uw school moet het formulier invullen. Stuur het formulier op naar DUO. DUO bekijkt dan de uren.

Boete participatieverklaringstraject

Als u te laat klaar bent met het participatieverklaringstraject (PVT), dan krijgt u een boete van € 340,-. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.

Rekeningnummer wijzigen

Betaalt u de boete in termijnen en verandert uw rekeningnummer? Vertel dat aan DUO. Dat kan dit via Mijn Inburgering.

  • Log in op Mijn Inburgering. 
  • Ga naar ‘Gegevens’ en dan naar ‘Persoon’.
Inloggen lukt niet

Kunt u niet inloggen op Mijn Inburgering? Gebruik dan het formulier Wijziging rekeningnummer.

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u naar het buitenland? Vertel dat aan DUO.  U moet zelf uw buitenlandse adres doorgeven aan DUO. Gebruik hiervoor het formulier Doorgeven buitenlands adres.

verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee