• Download

 • Beschrijving

  Inburgeren in Nederland

  U gaat inburgeren in Nederland. Daarom is de taal belangrijk. Maar ook kennis van Nederland is belangrijk. Als u werk zoekt, of een ander huis. Als u een afspraak wilt maken in het ziekenhuis. Hoe gaat dat in Nederland? Wat zijn de regels? Hoe kunt u dat leren?

  U moet zelf inburgeren, zelf leren en hulp zoeken en zelf het inburgeringsexamen regelen.

  Weet u nu nog niet genoeg over de Nederlandse taal? Weet u nu nog niet genoeg over het leven in Nederland? Dan kunt u een cursus doen. U moet dan zelf een cursus zoeken. U krijgt 3 jaar om in te burgeren in Nederland.

  De cursus en het examen kosten geld. De cursus en het examen moet u zelf betalen. Bij DUO kunt u geld lenen voor de cursus en het examen. U moet dan wel een cursus doen met het Blik op Werk-keurmerk. Scholen met dit keurmerk ziet u op www.blikopwerk.nl.

  Niet iedereen hoeft het inburgeringsexamen te doen. U kunt ook een ander examen doen: Het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal. Het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2) moet u doen als u wilt gaan studeren. U leert dan Nederlands op een hoger niveau.

  Werd u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig en hebt u het diploma Staatsexamen NT2 gehaald? Dan moet u nog 2 examens doen om het inburgeringsdiploma te krijgen. Deze examens zijn: Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt en Kennis van de Nederlandse Maatschappij.

Inburgeren in Nederland

Meer tijd als u moet wachten op examen of uitslag