Lening terugbetalen

Als u moet terugbetalen, krijgt u een brief. In de brief staat hoeveel u moet terugbetalen.

Hoe terugbetalen werkt

Bent u klaar met inburgeren, dan begint u 6 maanden later met terugbetalen. 

 • U hoeft de lening niet in 1 keer terug te betalen.
 • U krijgt 10 jaar de tijd voor het terugbetalen.
 • U betaalt ook rente. De rente blijft 5 jaar gelijk. Kijk in Mijn Inburgering hoe hoog uw rente is.
 • U betaalt elke maand een vast bedrag. 
 • DUO haalt het geld elke maand van uw bankrekening.
Ander rekeningnummer

Als u een ander rekeningnummer wilt doorgeven, gebruik dan het formulier Wijziging rekeningnummer. 

Verhuizing naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland, moet u uw buitenlandse adres doorgeven. Gebruik hiervoor het formulier Doorgeven buitenlands adres.

Meer betalen

U mag uw lening ook in 1 keer terugbetalen. Of eerder beginnen met terugbetalen. Of extra terugbetalen.

 • Maak het geld zelf over aan DUO. Het rekeningnummer van DUO is NL74 INGB 0705 0034 18.
 • Zet uw burgerservicenummer en 'terugbetalen lening' bij uw betaling.

Minder betalen

Wilt u minder geld per maand terugbetalen? Dat kan soms. Bijvoorbeeld als u ineens minder geld verdient.

 • Vul het formulier Verzoek verlagen maandbedrag in.
 • Lees op het formulier welke papieren u moet meesturen. Dit zijn de bewijsstukken.
 • Stuur het formulier op met de bewijsstukken.
 • DUO beslist of u elke maand minder mag gaan betalen. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Niet betalen

Bent u begonnen met inburgeren tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022? En bent u asielmigrant of partner, ouder, kind van een asielmigrant? Dan hoeft u in 3 situaties niet terug te betalen:

 • U haalt op tijd uw diploma.
 • U krijgt op tijd een volledige ontheffing.
 • U krijgt op tijd een gehele vrijstelling.
Gedeelte niet terugbetalen

U moet uw lening terugbetalen, omdat u niet op tijd uw diploma hebt gehaald.

Haalt u alsnog binnen 6 maanden uw diploma? Dan hoeft u misschien een deel van uw lening niet terug te betalen.

Voorwaarden:

 • U bent inburgeringsplichtig geworden op of na 1 januari 2013 en vóór 1 januari 2022.
 • U bent asielmigrant of de partner, vader, moeder of kind van een asielmigrant. 
 • Na uw inburgeringstermijn hebt u nog 1 of 2 examens gedaan en misschien zijn er bijzondere omstandigheden.
 • Na uw inburgeringstermijn hebt u alsnog binnen 6 maanden uw inburgeringsdiploma behaald en misschien zijn er bijzondere omstandigheden.

In de tabel ziet u hoe DUO de hoogte van de gedeeltelijke kwijtschelding bepaalt.

Gedeelte niet terugbetalen

0-3 maanden te laat 3-6 maanden te laat
1 examen te laat behaald 90% niet terugbetalen 60% niet terugbetalen
2 examens te laat behaald 70% niet terugbetalen 40% niet terugbetalen

Zijn er bijzondere situaties waardoor u niet kon voldoen aan de voorwaarden voor de gedeeltelijke kwijtschelding?

 • U hebt uw diploma niet behaald binnen 6 maanden na uw inburgeringstermijn?
 • U moest na uw inburgeringstermijn nog meer dan 2 examens doen?

DUO beoordeelt dan of u alsnog een deel van uw lening niet terug hoeft te betalen.