Lening terugbetalen

Als u moet terugbetalen, krijgt u een brief. In de brief staat hoeveel u moet terugbetalen.

Hoe terugbetalen werkt

Bent u klaar met inburgeren, dan begint u 6 maanden later met terugbetalen. 

 • U hoeft de lening niet in 1 keer terug te betalen.
 • U krijgt 10 jaar de tijd voor het terugbetalen.
 • U betaalt ook rente. De rente blijft 5 jaar gelijk. Kijk in Mijn Inburgering hoe hoog uw rente is.
 • U betaalt elke maand een vast bedrag terug. 
 • DUO haalt het geld elke maand van uw bankrekening.
Ander rekeningnummer

Als u een ander rekeningnummer wilt doorgeven, gebruik dan het formulier Wijziging rekeningnummer. 

Verhuizing naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland, moet u uw buitenlandse adres doorgeven. Gebruik hiervoor het formulier Doorgeven buitenlands adres.

Meer terugbetalen

U mag uw lening ook in 1 keer terugbetalen. Of eerder beginnen met terugbetalen. Of extra terugbetalen.

 • Geef via het contactformulier aan dat u extra wilt betalen of dat u uw lening in één keer wilt terugbetalen.
 • U ontvangt een e-mail met het nummer dat u moet gebruiken bij het betalen.
 • Maak het geld zelf over aan DUO. Het rekeningnummer van DUO is NL74 INGB 0705 0034 18.
 • Zet het nummer uit de e-mail en 'Terugbetalen lening' bij uw betaling.

Minder terugbetalen

Wilt u minder geld per maand terugbetalen? Dat kan soms. Bijvoorbeeld als u ineens minder geld verdient.

 • Vul het formulier Verzoek verlagen maandbedrag in.
 • Lees op het formulier welke papieren u moet meesturen. Dit zijn de bewijsstukken.
 • Stuur het formulier op met de bewijsstukken.
 • DUO beslist of u elke maand minder mag gaan terugbetalen. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Niet terugbetalen

Bent u begonnen met inburgeren tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022? En bent u  of partner, ouder, kind van een asielstatushouder? Dan hoeft u in 3 situaties niet terug te betalen:

 • U haalt op tijd uw diploma.
 • U krijgt op tijd een volledige ontheffing.
 • U krijgt op tijd een gehele vrijstelling.
Gedeeltelijke kwijtschelding

U moet uw lening terugbetalen, omdat u niet op tijd aan uw inburgeringsplicht hebt voldaan.

Voldoet u binnen 6 maanden aan uw inburgeringsplicht? Dan hoeft u een deel van uw lening niet terug te betalen. Dat noemen we een gedeeltelijke kwijtschelding.

Voorwaarden:

 • U bent inburgeringsplichtig geworden op of na 1 januari 2013 en vóór 1 januari 2022.
 • U bent of de partner, vader, moeder of kind van een asielstatushouder.
 • U hebt na uw inburgeringstermijn maximaal 2 onderdelen van het inburgeringsexamen nog niet behaald.

En:

 • U hebt deze 2 onderdelen binnen deze 6 maanden alsnog behaald en daarmee voldaan aan uw inburgeringsplicht, of
 • U hebt binnen deze 6 maanden aan uw inburgeringsplicht voldaan door een ontheffing op basis van geleverde inspanningen (AGI), of
 • U hebt binnen deze 6 maanden de Nederlandse nationaliteit gekregen of de AOW-leeftijd Link opent externe pagina bereikt.

Hebt u een ontheffing van de inburgeringsplicht gekregen op basis van de leerbaarheidstoets of bent u vrijgesteld? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent inburgeringsplichtig geworden op of na 1 januari 2013 en vóór 1 januari 2022.
 • U bent of de partner, ouder of kind van een asielstatushouder.

En:

 • U hebt binnen deze 6 maanden aan uw inburgeringsplicht voldaan door een ontheffing op basis van de leerbaarheidstoets, of
 • U hebt binnen deze 6 maanden een vrijstelling gekregen van de inburgeringsplicht.

In de tabel ziet u hoe DUO de hoogte van de gedeeltelijke kwijtschelding bepaalt.

Berekening gedeeltelijke kwijtschelding

0-3 maanden te laat 3-6 maanden te laat
1 examen te laat behaald 90% kwijtschelding 60% kwijtschelding
2 examens te laat behaald 70% kwijtschelding 40% kwijtschelding

Was er sprake van bijzondere omstandigheden waardoor u niet kon voldoen aan de voorwaarden voor de gedeeltelijke kwijtschelding?

Laat DUO weten wat de bijzondere omstandigheden zijn. Stuur met het formulier bewijstukken mee.

DUO beoordeelt dan of u alsnog een gedeeltelijke kwijtschelding van uw lening krijgt.

Aanvragen

 1. Vul het formulier ‘Aanvraag gedeeltelijke kwijtschelding’ in.
 2. Doet u een beroep op bijzondere omstandigheden? Vul de periode in en stuur bewijsstukken mee.
 3. Stuur het formulier en de eventuele bewijstukken per post naar DUO.
 4. DUO beslist of u een gedeeltelijke kwijtschelding krijgt. U krijgt binnen 12 weken bericht.