Cursus betalen met lening

Wilt u uw cursus betalen met uw lening? Lees wat u moet doen als u een digitale factuur heeft gekregen in Mijn Inburgering. En wat u moet doen met een factuur op papier.

Factuur in Mijn Inburgering

 1. De school stuurt de factuur naar DUO. Een factuur is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen.
 2. U krijgt een e-mail dat er een factuur staat in Mijn Inburgering. Mijn Inburgering is een online omgeving voor inburgeraars. Om in te loggen hebt u een DigiD met sms-controle Link opent externe pagina nodig.
 3. U logt in op Mijn Inburgering met uw DigiD.
 4. U controleert of de factuur goed is.
 5. Is de factuur goed? Dan kiest u voor ‘accepteren’. DUO betaalt het geld dan aan de school.
 6. Is de factuur niet goed? Dan kiest u voor ‘weigeren’. Kies ook waarom de factuur niet goed is. Bijvoorbeeld omdat het bedrag fout is. DUO betaalt dan geen geld aan de school.

Factuur op papier

 1. Zet uw burgerservicenummer en uw handtekening op de factuur.
 2. Stuur de echte factuur naar DUO. Geen kopie. Het adres is:

  DUO Servicecentrum Inburgering
  Postbus 764
  9700 AT Groningen
 3. Zorg dat de school ook een digitale factuur naar DUO stuurt. Anders kunt u de factuur niet betalen met uw lening.

Maximaal € 2000,- per kwartaal

U kunt per kwartaal maximaal € 2000,- uit uw lening betalen aan school. Volgt u cursus bij meer dan 1 school tegelijk? Vanaf 1 januari 2021 telt DUO alle facturen van de scholen op. Het totaal mag dan niet meer zijn dan € 2000,- per kwartaal. Zijn de facturen samen meer? DUO kan dan niet alle facturen betalen.

Facturen goedkeuren

DUO heeft de regels voor het opsturen van facturen voor de scholen veranderd. De school mag alleen achteraf een factuur naar DUO sturen. Dit betekent dat uw school u vaker kan vragen om een factuur te ondertekenen of te accepteren in Mijn Inburgering

Klaar met inburgeren

Bent u klaar met inburgeren? U krijgt een brief dat uw lening stopt.

Er kunnen nog facturen staan in Mijn Inburgering. Wilt u dat DUO de facturen uit uw lening betaalt? Vergeet dan niet de facturen digitaal te ondertekenen in Mijn Inburgering. Dit moet u doen binnen 4 maanden na het stoppen van uw lening.

Ondertekent u de facturen op papier? Stuur de facturen naar DUO. Doe dit binnen 4 maanden na het stoppen van uw lening.

DUO betaalt alleen facturen die gaan over de periode vóór het stoppen van uw lening.