Hoeveel kost inburgeren?

Om in te burgeren doet u meestal een cursus en examen. De cursus en het examen kosten geld.

Hoe betaalt u inburgeren?

Hoe u uw inburgering betaalt, hangt af van wanneer u met inburgeren begon.

Begonnen met inburgeren op of na 1 januari 2022

  • Bent u asielmigrant? Dan betaalt de gemeente uw cursus en het examen. Als u het examen opnieuw moet doen, betaalt de gemeente nog 1 keer. U kunt geen geld lenen bij DUO.
  • Bent u geen asielmigrant, maar bijvoorbeeld gezinsmigrant? Dan kunt u kiezen:

Begonnen met inburgeren voor 1 januari 2022

U kunt kiezen:

Hoeveel kost de cursus?

Vraag bij de school hoeveel de cursus kost. De inburgeringscursus kost niet bij elke school hetzelfde.

Hoeveel kost het inburgeringsexamen?

U moest beginnen met inburgeren voor 1 januari 2022

In de tabel staat de prijs van de examens.

Kosten examen
Examen Bedrag
Schrijven € 50,-
Spreken € 50,-
Luisteren € 50,-
Lezen € 50,-
Kennis van de Nederlandse maatschappij € 50,-
Oriëntatie op de arbeidsmarkt € 50,-
Totaal € 300,-
U moest beginnen met inburgeren op 1 januari 2022 of later

In de tabel staat de prijs van de examens.

Bent u asielmigrant? Dan betaalt de gemeente voor elk examen de eerste 2 pogingen. Maar niet als u examen doet op een lager niveau dan in uw plan inburgering en participatie (PIP) staat.

Kosten examen
Examen Bedrag
Schrijven € 50,-
Spreken € 50,-
Luisteren € 50,-
Lezen € 50,-
Kennis van de Nederlandse maatschappij € 50,-
Totaal € 250,-

De Module arbeidsmarkt en participatie (MAP) volgt u bij de gemeente. Dit kost u niets.

Hoeveel kost de participatieverklaring?

  • Bent u asielmigrant (vluchteling)? Dan is de participatieverklaring gratis. 
  • Bent u begonnen met inburgeren voor 1 januari 2022? Dan kost de participatieverklaring € 150,-.
  • Bent u begonnen met inburgeren op of na 1 januari 2022? Dan is de participatieverklaring gratis.
Geld voor kinderopvang

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? En doet u een inburgeringscursus of Nt2-cursus op een goedgekeurde school Link opent externe pagina ? Dan kunt u misschien geld krijgen van de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. 

DUO geeft informatie over uw cursus aan de Belastingdienst. Als als u graag zelf de informatie wilt doorgeven, kunt u het formulier gebruiken.

Reiskosten

Kiest u een cursus buiten uw woonplaats? Van sommige gemeentes kunt u geld krijgen voor uw reiskosten. Maar niet in alle gemeentes. Vraag dit bij de gemeente.