Hoeveel kost inburgeren?

Inburgeren kost geld. U kunt de cursus en het examen zelf betalen. Vaak kunt u ook geld lenen bij DUO. Dit kan alleen voor goedgekeurde scholen Link opent externe pagina .

Hoeveel kost de cursus?

De inburgeringscursus kost niet bij elke school evenveel geld. Vraag bij de school hoeveel de cursus kost.

Hoeveel kost het inburgeringsexamen?

In de tabel staat de prijs van de examens.

Omschrijving Bedrag
Schrijven € 50,-
Spreken € 60,-
Luisteren € 50,-
Lezen € 50,-
Kennis Nederlandse Maatschappij € 40,-
Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt € 40,-
Totaal € 290,-

Participatieverklaring

Voor asielmigranten (vluchtelingen) is de participatieverklaring gratis. Voor andere inburgeraars kost de participatieverklaring € 150,-. U moet dit betalen aan de gemeente.

Kinderopvang

Soms kunt u geld krijgen van de Belastingdienst om de kinderopvang te betalen. Dit heet kinderopvangtoeslag. U moet dan voldoen aan deze 3 voorwaarden:

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst Link opent externe pagina . De Belastingdienst vraagt dan informatie over uw cursus aan DUO. Vaak krijgt DUO deze informatie van uw school. Als u deze informatie zelf aan DUO wilt doorgeven, kunt u het formulier gebruiken.

Reiskosten

Kiest u een cursus buiten uw woonplaats? Van sommige gemeentes kunt u geld krijgen voor uw reiskosten. Maar niet in alle gemeentes. Vraag dit bij de gemeente.