inburgeren-betalen.png

Inburgeren betalen

Inburgeren kost geld. U moet de cursus en het examen betalen. U kunt bij DUO geld lenen voor de cursus en het examen.
Lenen bij DUO kan alléén als u een cursus volgt bij een goedgekeurde school. Een lijst van goedgekeurde scholen vindt u op de site Blik op Werk.

Hoeveel geld kost inburgeren

hoeveel-geld-kost-inburgeren.png

Examen doen kost € 350,- in totaal. De cursus kost niet overal evenveel geld.

Hoeveel geld kost het inburgeringsexamen?

Omschrijving Bedrag
Schrijven
€ 50,-
Spreken
€ 60,-
Luisteren
€ 50,-
Lezen
€ 50,-
Kennis Nederlandse Maatschappij
€ 40,-
Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
€ 100,-
Totaal
€ 350,-

Hoeveel geld kost de inburgeringscursus?

De inburgeringscursus kost niet bij elke school evenveel geld. U kunt bij de school vragen hoeveel de cursus kost.

Hoeveel kost de participatieverklaring?

De participatieverklaring kost € 150,-.

 • Bent uw asielmigrant? Dan is de participatieverklaring gratis.

 • Hebt u een lening bij DUO voor inburgering? U kunt de lening gebruiken om deze kosten te betalen. U krijgt een factuur van de gemeente. De factuur stuurt u naar DUO. Zet uw handtekening op de factuur. DUO betaalt de factuur aan de gemeente.

 • Hebt u geen lening bij DUO? Dan moet u de factuur zelf betalen. Lukt dat niet in 1 keer? Neem dan contact op met uw gemeente.

Hoe betaalt u dat?

U kunt er voor kiezen de cursus en het examen zelf te betalen. Als u zelf betaalt, hoeft u geen geld te lenen. U kunt er ook voor kiezen om geld te lenen van DUO.

Lenen bij DUO

lenen-bij-duo.png

U kunt bij DUO een lening krijgen. Dan betaalt DUO het geld voor de cursus en/of het examen. U moet het geld later in delen terugbetalen. U betaalt dan elke maand een bedrag.

Asielmigrant leent zonder terugbetalen

Bent u asielmigrant? Of bent u partner, vader, moeder of kind van een asielmigrant? Dan kunt u ook lenen. U hoeft in 3 situaties niet terug te betalen:

 • u haalt op tijd uw diploma,
 • u krijgt op tijd een ontheffing,
 • u krijgt op tijd een gehele vrijstelling.

U hebt een brief over uw inburgeringsplicht gehad van DUO. In deze brief staat hoeveel tijd u hebt om uw diploma te halen.

Mag u lenen?

De meeste inburgeraars kunnen lenen bij DUO. Maar niet als het inkomen te hoog is.

Bijna iedere inburgeraar

Bijna iedere inburgeraar mag lenen. Ook inburgeraars uit een EU/EER-land, Turkije of Zwitserland, die niet verplicht hoeven in te burgeren mogen lenen. Als het inkomen niet te hoog is.

Niet verplicht inburgeren

Moet u niet verplicht inburgeren, maar wilt u zelf graag? Dan kunt u het beste even met DUO bellen. Het telefoonnummer is (050) 599 96 00.

Lening aanvragen

U kunt de lening op 2 manieren aanvragen. U moet 1 manier kiezen.

1 Inloggen op Mijn Inburgering op internet

U kunt online uw lening aanvragen.

2 Met een formulier

U kunt via een formulier uw lening aanvragen. Download het aanvraagformulier. Op het formulier staat wat u moet doen. Het formulier staat hieronder.

Aanvraag lening (opent in nieuw venster) (110Kb, pdf)

Lenen voor cursus en examen

Lenen? DUO betaalt voor u. U krijgt het geld niet op uw bankrekening.

Geld lenen voor de cursus

Wilt u van DUO geld lenen voor de cursus? Dat gaat zo:

 • De school stuurt de factuur naar DUO. Een factuur is een brief waarin staat hoeveel geld u moet betalen.
 • U krijgt een e-mail dat er een factuur staat in Mijn Inburgering. Zorg dus dat DUO uw e-mailadres heeft. U kunt uw e-mailadres doorgeven in Mijn Inburgering.
 • U logt in op Mijn Inburgering met DigiD met sms-functie.
 • U controleert of de factuur klopt.
 • Is de factuur goed? Dan kiest u voor ‘accepteren’. DUO betaalt het geld dan aan de school.
 • Is de factuur niet goed? Dan kiest u voor ‘weigeren’. Kies daarna waarom de factuur niet goed is. Bijvoorbeeld omdat het bedrag niet goed is. DUO betaalt dan geen geld aan de school.

U krijgt nooit geld op uw eigen bankrekening.

Een factuur op papier gekregen

Soms krijgt u toch een factuur op papier van de school. Bijvoorbeeld omdat de school de factuur niet naar DUO kan sturen. Of omdat u de factuur niet heeft geaccepteerd in Mijn Inburgering. Stuur dan de factuur met de post naar DUO. Geen kopie, maar de echte factuur. U moet uw burgerservicenummer en uw handtekening erop schrijven. Stuur de factuur naar:

DUO Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen

DUO betaalt het geld dan aan de school.

Hebt u na uw inburgering nog facturen over? Dan moet u de facturen binnen 4 maanden naar DUO sturen.

Geld lenen voor het examen

U kunt geld lenen voor het examen. DUO betaalt dan uw examen. Dat is uw lening. Geld lenen voor een examen kan ook als u zich aanmeldt via Mijn Inburgering. U krijgt het geld niet op uw rekening.

Doet u NT2 examen? Stuur de factuur van uw examen met de post naar DUO. Geen kopie, maar de echte factuur. Stuur beide bladzijden van de factuur op. U moet uw burgerservicenummer en uw handtekening erop schrijven. Stuur de factuur naar:

DUO Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen

Hoeveel mag u lenen?

Als u een lening aanvraagt, krijgt u een brief. In de brief staat hoeveel u mag lenen.

Hoeveel maximaal?

Iedereen die moet inburgeren, kan maximaal € 10.000,- lenen. U kunt het geld lenen zolang als u verplicht bent om in te burgeren. Stuur de facturen zo snel mogelijk.

Bent u niet verplicht aan het inburgeren? Dan eindigt de lening 3 jaar nadat u zich hebt ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het maakt daarbij niet uit wanneer u de lening hebt aangevraagd.

Inkomen en lenen

Asielmigranten mogen altijd € 10.000,- lenen. Het maakt niet uit wat hun inkomen is. Hoeveel andere inburgeraars mogen lenen, hangt af van hun inkomen. Bent u geen asielmigrant? Hoe meer geld u verdient, hoe minder geld u kunt lenen.

Bereken het zelf

In de rekenhulp kunt u zien hoeveel geld u ongeveer mag lenen.

Waarvoor kunt u geld lenen?

U kunt geld lenen voor cursussen op school en voor de examens. U kunt alleen lenen voor scholen die op de site van Blik op Werk staan.

 • Een alfabetiseringscursus. De school moet op de site “Blik op Werk” staan.
 • Een inburgeringscursus. De school moet op de site “Blik op Werk” staan.
 • Het inburgeringsexamen.
 • De cursus Nederlands als 2e Taal (NT2). De school moet op de site “Blik op Werk” staan.
 • Het Staatsexamen Nederlands als 2e Taal (NT2).

Terugbetalen

terugbetalen-of-niet.png

U moet het geld aan DUO terugbetalen. Niet alles in 1 keer, maar elke maand een deel.

Asielmigranten hoeven niet terug te betalen

Bent u asielmigrant? Of bent u partner, vader, moeder of kind van een asielmigrant? Dan kunt u ook lenen. U hoeft in 3 situaties niet terug te betalen:

 • u haalt op tijd uw diploma,
 • u krijgt op tijd een ontheffing,
 • u krijgt op tijd een gehele vrijstelling.

U hebt een brief over uw inburgeringsplicht gehad van DUO. In deze brief staat hoeveel tijd u hebt om uw diploma te halen.

Terugbetalen met rente

U moet uw lening terugbetalen met rente. De rente blijft 5 jaar hetzelfde. Vanaf 2017 is de rente 0,00%.

10 jaar de tijd

U krijgt 10 jaar de tijd om terug te betalen. DUO haalt iedere maand een bedrag van uw bankrekening. Als u ingeburgerd bent, begint u na 6 maanden met terugbetalen. U krijgt eerst een brief van DUO.

Meer terugbetalen of in 1 keer

U mag uw lening ook in 1 keer terugbetalen. Of eerder beginnen met terugbetalen of extra geld terugbetalen. U moet dan zelf geld overmaken aan DUO. Het IBAN-rekeningnummer: NL74 INGB 0705 0034 18. Zet altijd uw burgerservicenummer en 'terugbetalen lening' bij uw betaling.

Uw IBAN-rekeningnummer niet goed?

Heeft DUO niet het goede IBAN-rekeningnummer van u? Dan moet u een brief schrijven met het goede IBAN-rekeningnummer. Zet ook uw burgerservicenummer en uw handtekening in de brief. U kunt ook het formulier hieronder gebruiken. Dan hoeft u geen brief te sturen.

Wijziging rekeningnummer (opent in nieuw venster) (96Kb, pdf)

Minder betalen mag soms

DUO rekent uit hoeveel geld u elke maand moet terugbetalen. Wilt u minder geld per maand terugbetalen? Dat kan soms. Bijvoorbeeld als u opeens geen werk meer hebt. Of als u opeens veel minder geld verdient. Gebruik het formulier voor een lager maandbedrag. DUO beslist of u per maand minder mag gaan betalen. En ook hoevéél minder. Het formulier staat hieronder.

Verzoek verlagen maandbedrag schuld 2017 (opent in nieuw venster) (187Kb, pdf)

Verzoek verlagen maandbedrag schuld 2018 (opent in nieuw venster) (187Kb, pdf)

Hieronder staat een voorbeeld van een terugbetaling in 10 jaar.

Khalid begint op 1 september 2014 met inburgeren. Hij slaagt in juni 2015 voor zijn inburgeringsexamen. Hij betaalt zijn lening in 10 jaar terug. Khalid moet in januari 2016 beginnen met terugbetalen. Dat is een half jaar na zijn inburgeringsdiploma.

Voorbeeld berekening terugbetalen

Omschrijving Bedrag
Cursuskosten voor Khalid
€ 2000,-
Examenkosten
€ 350,-
Rente *
€ 2,-
Totaal
€ 2352,-

Vanaf januari 2016 haalt DUO iedere maand ongeveer € 20,- van de bankrekening van Khalid.

* De rente is een geschat bedrag.

Brief over terugbetalen

Als u moet gaan terugbetalen, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat hoeveel u moet terugbetalen.