Meer tijd nodig om andere reden

U hebt 3 jaar om in te burgeren. U kunt soms extra tijd krijgen in deze situaties:

Is er een andere reden dat u niet op tijd klaar bent? Dan kunt u misschien toch extra tijd krijgen.

Extra tijd aanvragen

  1. Als uw inburgeringstermijn is verlopen, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat dat u niet op tijd bent ingeburgerd.
  2. Is uw boete hoger dan € 340,-? Dan zit er bij de brief van DUO een formulier. Met het formulier vraagt u om een ‘hoorzitting’ met DUO. Een hoorzitting is een telefoongesprek. Vul dit formulier in en stuur het naar DUO.
  3. In het telefoongesprek legt u uit waarom u nog niet bent ingeburgerd.
  4. DUO beslist of u extra tijd krijgt.