Ziekte

Bent u ziek geweest? Of is uw partner, kind, moeder of vader ziek geweest? Dan kunt u extra tijd vragen aan DUO.

Voorwaarden

  • U was langer dan 3 maanden ziek. Of uw partner, kind, moeder of vader was langer dan 3 maanden ziek.
  • U werd voor de ziekte behandeld bij een dokter in Nederland. Of uw partner, kind, moeder of vader werd behandeld bij een dokter in Nederland.
  • U kon door de ziekte niet inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u lange tijd niet naar school kon of geen examens kon maken.
  • Uw inburgeringstermijn is minimaal 2,5 jaar geleden gestart.

Hebt u al extra tijd gekregen om in te burgeren over een bepaalde periode? U kunt niet nog een keer extra tijd aanvragen voor dezelfde periode.

Aanvragen

  1. Log in op Mijn Inburgering.
  2. Vul het formulier 'Machtiging opvragen gezondheidsgegevens' in. Vul de gegevens van een Nederlandse dokter in.
  3. Print het formulier en stuur het formulier per post naar DUO. Het adres staat op het formulier.
  4. DUO vraagt informatie aan uw dokter of psycholoog.
  5. DUO beslist of u extra tijd krijgt.
Inloggen lukt niet

Kunt u niet inloggen op Mijn Inburgering? Download hier het formulier 'Machtiging opvragen gezondheidsgegevens'. Vul het formulier in en stuur het naar DUO.