Andere reden

U hebt 3 jaar om in te burgeren. Lukt dat niet? Kijk dan eerst bij In het kort of u extra tijd kunt krijgen. Staat uw situatie er niet bij? Dan kunt u soms toch extra tijd krijgen.

Uw inburgeringstermijn eindigt binnen 6 maanden

 1. Schrijf een brief aan DUO. Zet in de brief:
  • uw BSN
  • uw naam
  • uw adres
  • uw geboortedatum
  • uw handtekening
  • waarom u extra tijd nodig hebt.
 2. Stuur bewijzen mee.
 3. Stuur de brief en de bewijzen per post Link opent externe pagina naar DUO.
 4. DUO beslist of u extra tijd krijgt.

Uw inburgeringstermijn is al voorbij

 1. Als uw inburgeringstermijn is verlopen, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat dat u niet op tijd bent ingeburgerd. Meestal staat er ook dat u een boete krijgt.
 2. Is uw boete hoger dan € 340,-? Dan zit er bij de brief van DUO een formulier. Met het formulier vraagt u om een ‘hoorzitting’ met DUO. Een hoorzitting is een telefoongesprek. Vul dit formulier in en stuur het per post naar DUO.
 3. In het telefoongesprek legt u uit waarom u nog niet bent ingeburgerd.
 4. DUO beslist of u extra tijd krijgt.