Andere reden

U hebt 3 jaar om in te burgeren. Lukt dat niet? Kijk dan eerst bij In het kort of u extra tijd kunt krijgen. Staat uw situatie er niet bij? Of voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan kunt u soms toch extra tijd krijgen om in te burgeren.

Bijzondere individuele omstandigheden (BIO)

Kunt u niet op tijd inburgeren vanwege een bijzondere persoonlijke situatie? Misschien kunt u dan extra tijd krijgen: de verlenging bijzondere individuele omstandigheden (BIO).

Voorwaarden

 • Er is geen andere regeling waardoor u extra tijd kunt krijgen.
 • U kon minimaal 3 aaneengesloten maanden niet inburgeren door een bijzondere situatie.
 • Deze situatie gaat over uzelf.
 • Het gaat niet om een ziekte.
 • U kunt uitleggen waarom u meer tijd nodig heeft.
 • U kunt dit met bewijzen laten zien.
 • Uw inburgeringstermijn is minimaal 2,5 jaar geleden gestart.

Aanvragen

 1. Schrijf een brief aan DUO. Zet in de brief:
  • uw burgerservicenummer (BSN)
  • uw naam
  • uw adres
  • uw geboortedatum
  • uw handtekening
  • waarom u extra tijd nodig hebt.
 2. Stuur bewijzen mee.
 3. Stuur de brief en de bewijzen per post naar:
  DUO Servicecentrum Inburgering
  Postbus 764
  9700 AT Groningen
 4. DUO beslist of u extra tijd krijgt.

Extra tijd wegens meerdere omstandigheden

Kon u 3 maanden of langer niet inburgeren doordat u verschillende problemen had? Soms kunt u dan extra tijd krijgen.

Voorwaarden

 • U moet inburgeren onder de Wi2021.
 • U kon minimaal 3 aaneengesloten maanden niet inburgeren.
 • Dit kwam door 2 of meer verschillende omstandigheden die staan vermeld op In het kort.
 • U kunt geen extra tijd krijgen omdat elke omstandigheid apart korter dan 3 maanden duurde. Maar samen duurden de omstandigheden wel minimaal 3 aaneengesloten maanden.
 • U moet bewijzen meesturen met uw aanvraag. Uit de bewijzen moet blijken welke periode u niet kon inburgeren en waarom.
 • Uw inburgeringstermijn is minimaal 2,5 jaar geleden gestart.

Aanvragen

 1. Schrijf een brief aan DUO. Zet in de brief:
  • uw burgerservicenummer (BSN)
  • uw handtekening
  • de reden waarom u extra tijd nodig hebt.
 2. Stuur de brief met de bewijzen per post naar DUO:
  DUO Servicecentrum inburgering
  Postbus 764
  9700 AT Groningen
 3. DUO beslist of u extra tijd krijgt.
 4. U krijgt binnen 8 weken bericht.
verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee