U woont en werkt in Nederland

Als u in Nederland werkt, hoeft u soms geen inburgeringsexamen te doen. Of geen examen ONA.

Geen inburgeringsexamen doen

Woont u al lang in Nederland? En hebt u hier gewerkt? Dan hoeft u misschien geen examen te doen. Dat heet een 'ontheffing wegens aantoonbaar voldoende ingeburgerd'.

Voorwaarden
 • U hebt van DUO bericht gehad dat u moet inburgeren.
 • U woont al 10 jaar of langer in Nederland.
 • U hebt 5 jaar of langer in Nederland gewerkt. Vrijwilligerswerk telt ook.
 • Uw Nederlands is goed.
Ontheffing aanvragen
 1. Vul het formulier Aanvraag ontheffing inburgeringsplicht in.
 2. Laat de werkgeversverklaring invullen op uw werk.
 3. Stuur het formulier en de verklaring naar DUO.
 4. DUO nodigt u uit voor een gesprek. Dit gesprek kost € 90,-.
 5. Na het gesprek beslist DUO of u een ontheffing krijgt.

Niet voor naturalisatie

Wilt u een Nederlands paspoort aanvragen? Daarvoor is de ontheffing wegens aantoonbaar voldoende ingeburgerd niet bedoeld. Kijk op de site van de IND Link opent externe pagina wat u moet doen om te naturaliseren.

Geen examen ONA doen

Hebt u het afgelopen jaar gewerkt? Dan hoeft u misschien geen examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) te doen.

Voorwaarden

U kunt vrijstelling aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U hebt in de afgelopen 12 maanden minstens 6 maanden gewerkt.
 • U werkte bij een werkgever in loondienst.
 • U werkte minstens 48 uur per maand.

Als u een eigen bedrijf hebt, gelden andere voorwaarden.

Vrijstelling aanvragen
 1. Vraag de vrijstelling aan in Mijn Inburgering.
 2. Lukt dat niet, gebruik dan het formulier Aanvraag vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

DUO beslist of u vrijstelling krijgt, u krijgt hierover een brief.
Hebt u al een vrijstelling voor ONA gevraagd? Dan hoeft dat niet nog een keer.
Hebt u het ONA examen al betaald? U krijgt geen geld terug.

Vrijstelling werknemers internationale organisatie of DGA

Werkt u bij een internationale organisatie in Nederland? Of bij een andere organisatie die geen sociale premies afdraagt? Dan kunt u vrijstelling aanvragen voor het examen ONA. Dit geldt ook als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent.

 1. Vul het formulier Aanvraag vrijstelling ONA internationale organisatie in.
 2. Stuur het formulier en de bewijsstukken naar DUO.

DUO beslist of u een vrijstelling krijgt, u krijgt hierover een brief.
Hebt u het ONA examen al betaald? U krijgt geen geld terug.

Zelfstandig ondernemer

Werkt u in Nederland in uw eigen bedrijf? Dan moet u voldoen aan minimaal 1 van de volgende voorwaarden:

 • U stond de afgelopen 12 maanden minimaal 6 maanden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En u verdiende per jaar een minimuminkomen. Voor 2021 is het minimuminkomen € 2788,56.
 • U krijgt van de gemeente bijstand voor zelfstandigen (Bbz2004).
 • Op uw verblijfsvergunning staat als verblijfsdoel ‘Arbeid als Zelfstandige’. Het verblijfsdoel staat op de achterkant van uw verblijfsvergunning.

Aanvragen vrijstelling ONA

Voldoet u aan 1 van de voorwaarden? Vraag dan de vrijstelling ONA aan:

 1. Vul het formulier ‘Aanvraag Vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt - zelfstandig ondernemer’ in.
 2. Stuur een samenstellingsverklaring van een accountant of boekhoudkantoor mee met jaarcijfers over het afgelopen belastingjaar. Hebt u nog geen aangifte gedaan? Vraag een accountant dan om een verklaring over uw inkomen.
 3. Op het formulier staat ook welke papieren (‘bewijsstukken’) u nog meer moet meesturen.
 4. Stuur het formulier, de jaarcijfers en de andere bewijsstukken naar DUO.
 5. DUO beslist of u een vrijstelling krijgt. U krijgt hierover een brief.

  Hebt u het ONA examen al betaald? U krijgt geen geld terug.