In Nederland gewerkt

Hebt u in Nederland gewerkt? Kijk dan of u een vrijstelling kunt krijgen. U moet de vrijstelling zelf aanvragen.

Moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2021? Dan is de vrijstelling ONA niet voor u. 

Vrijstelling ONA

Gewerkt

Hebt u het afgelopen jaar in Nederland gewerkt? Dan hoeft u het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) misschien niet te doen. U moet deze vrijstelling zelf aanvragen.

Voorwaarden:

 • U werkte in loondienst en
 • u hebt in de afgelopen 12 maanden minstens 6 maanden gewerkt en
 • u werkte minstens 48 uur per maand.

Vrijstelling ONA aanvragen omdat u hebt gewerkt

 1. Vraag de vrijstelling aan in Mijn Inburgering.
 2. DUO beslist of u vrijstelling krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Hebt u het ONA examen al betaald? U krijgt geen geld terug.

Inloggen lukt niet

Kunt u niet inloggen op Mijn Inburgering? Gebruik dan het formulier Aanvraag vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Vrijstelling werknemers internationale organisatie of DGA

Bent u een directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Werkt u voor een Nederlandse vestiging van een internationale organisatie of een internationaal bedrijf? Of werkt u bij een organisatie of bedrijf dat geen sociale premies afdraagt Link opent externe pagina ? Dan kunt u vrijstelling aanvragen voor het examen ONA.

 1. Vul het formulier Aanvraag vrijstelling ONA internationale organisatie in.
 2. Stuur het formulier en de bewijsstukken per post naar DUO.
 3. DUO beslist of u een vrijstelling krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Hebt u het ONA examen al betaald? U krijgt geen geld terug.

Vrijstelling zelfstandig ondernemer

Werkt u in Nederland in uw eigen bedrijf? Dan moet u voldoen aan minimaal 1 van de volgende voorwaarden:

 • U stond de afgelopen 12 maanden minimaal 6 maanden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De winst uit uw onderneming was vóór 2024 tenminste € 3.829,91.
 • U krijgt van de gemeente bijstand voor zelfstandigen (Bbz2004).
 • Op uw verblijfsvergunning staat als verblijfsdoel ‘Arbeid als Zelfstandige’. Het verblijfsdoel staat op de achterkant van uw verblijfsvergunning.

Aanvragen vrijstelling ONA

Voldoet u aan 1 van de voorwaarden? Vraag dan de vrijstelling ONA aan:

 1. Vul het formulier ‘Aanvraag Vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt - zelfstandig ondernemer’ in.
 2. Op het formulier staat welke papieren (‘bewijsstukken’) u nog meer moet meesturen.
 3. Stuur het formulier, de jaarcijfers en de andere bewijsstukken per post naar DUO.
 4. DUO beslist of u een vrijstelling krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Hebt u het ONA examen al betaald? U krijgt geen geld terug.

Arbeidsongeschikt of vervroegd pensioen

Bent u volledig arbeidsongeschikt of al volledig met vervroegd pensioen? Dan hoeft u het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) misschien niet te doen. U moet deze vrijstelling zelf aanvragen.

Vrijstelling ONA aanvragen wegens arbeidsongeschiktheid of vervroegd pensioen

Vraag de vrijstelling aan met het formulier Aanvraag vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Vrijstelling of ontheffing wegens aantoonbaar voldoende ingeburgerd

Woont u al lang in Nederland? En hebt u hier minimaal 5 jaar gewerkt? Dan hoeft u misschien helemaal geen examen te doen. Dit heet een 'ontheffing of vrijstelling wegens aantoonbaar voldoende ingeburgerd'.

Voorwaarden

 • U hebt van DUO bericht gehad dat u moet inburgeren.
 • U woont al 10 jaar of langer in Nederland. U hebt in die 10 jaar niet in het buitenland gewoond.
 • U hebt 5 jaar of langer in Nederland gewerkt. Vrijwilligerswerk telt ook.
 • Uw Nederlands is goed.

Aanvragen

 1. Vul het formulier Aanvraag vrijstelling inburgeringsplicht in.
 2. Laat de werkgeversverklaring invullen op uw werk.
 3. Stuur het formulier en de verklaring per post naar DUO.
 4. DUO nodigt u uit voor een gesprek. Dit gesprek kost € 90,-.
 5. Na het gesprek beslist DUO of u een vrijstelling krijgt.
 1. Vul het formulier Aanvraag ontheffing inburgeringsplicht in.
 2. Laat de werkgeversverklaring invullen op uw werk.
 3. Stuur het formulier en de verklaring per post naar DUO.
 4. DUO nodigt u uit voor een gesprek. Dit gesprek kost € 90,-.
 5. Na het gesprek beslist DUO of u een vrijstelling krijgt.

Naturaliseren of sterkere verblijfsvergunning

Hebt u in Nederland gewerkt? En wilt u naturaliseren of een sterkere verblijfsvergunning aanvragen? Ga dan naar ind.nl Link opent externe pagina .

verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee