Naar Home

Toegankelijkheid

DUO streeft naar een goede digitale toegankelijkheid. DUO is daarin een heel eind op weg, maar er zijn zeker nog verbeterpunten. We willen uiterlijk in september 2020 volledig aan alle eisen voldoen.

Wat is digitale toegankelijkheid?

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers. Want ieder mens heeft het recht om gewoon als ieder ander mee te doen in de maatschappij. Om die reden moet iemand ook met een rolstoel een gebouw binnen kunnen komen en werkt Nederland hard aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking.

Voor digitale voorzieningen is het niet anders. In onze samenleving kunnen we bijna niet meer zonder het internet en computers. En veel mensen willen dat ook helemaal niet missen. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor de (semi-) overheid. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. En dan kan echt iedereen meedoen.

Status

Voor het openbare deel van de website zijn maatregelen vastgesteld om binnen één jaar aan de toegankelijkheidseisen te voldoen. Het beveiligde deel (Mijn Inburgering) voldoet uiterlijk september 2020 aan de criteria.

Status II. Het kanaal is volledig getoetst maar voldoet nog niet.

Hoe verbetert DUO de digitale toegankelijkheid?

DUO is in het voorjaar van 2018 met een traject gestart om alle digitale kanalen toegankelijk te maken:

  • Kennis. Alle medewerkers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van software, krijgen een cursus over het toepassen van richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.
  • Ontwerp. We passen toegankelijkheid ‘by design’ toe. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek. We hebben in juli/augustus 2018 een nulmeting op een aantal van onze digitale kanalen uit laten voeren door de stichting Accessibility. De gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Inkoop. Alle aan te schaffen software moet toegankelijk moet zijn conform de Europese norm EN 301549.

Pdf-bestanden

Via Mijn Inburgering kunnen inburgeraars veel zaken online regelen, zoals het bekijken en wijzigen van persoonlijke gegevens en het aanmelden voor een examen. Mijn Inburgeren voldoet uiterlijk in september 2020 aan de eisen.

Naast Mijn Inburgering bieden we ook een aantal formulieren in pdf-formaat aan. Deze formulieren voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen. Als aanvragen of wijzigingen ook mogelijk zijn via Mijn DUO hoeft dit ook niet. Alleen formulieren waarvoor geen alternatief in Mijn Inburgeren is gaan we toegankelijk maken. Dit wordt uiterlijk september 2020 voltooid.

Vragen

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van inburgeren.nl of ondervindt u problemen bij de toegankelijkheid van de website, stuur dan een mail naar toegankelijkheid@duo.nl.

Website inburgeren.nl

De website inburgeren.nl bestaat uit een openbaar onderdeel en een beveiligd onderdeel (Mijn Inburgering) waar met DigiD moet worden ingelogd.

inburgeren.nl (openbaar)

DUO heeft in 2018 de website inburgeren.nl vernieuwd. Op het gebied van toegankelijkheid voldoet dit onderdeel op bijna alle punten. In de loop van 2019 wordt dit deel geheel toegankelijk gemaakt.

Mijn Inburgering (beveiligd)

Ook in dit onderdeel zijn op het gebied van toegankelijkheid al verbeteringen gerealiseerd. Uiterlijk in september 2020 zal Mijn Inburgering volledig digitaal toegankelijk gemaakt zijn.