Naar Home

Participatieverklaring

Moest u beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u leren wat belangrijk is in Nederland. Daarna moet u uw handtekening op een verklaring zetten. Deze verklaring noemen we de participatieverklaring.

Voor wie is de participatieverklaring?

Moet u beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u leren wat belangrijk is in Nederland. En uw handtekening op de participatieverklaring zetten. Kinderen onder de 18 jaar hoeven niet mee te doen. En ook geen handtekening te zetten. Ouderen die al pensioen (aow) krijgen, ook niet.

Ga naar de gemeente

De participatieverklaring is geen examen bij DUO. De gemeente vertelt u wat u moet leren en hoe u dat moet doen. De gemeente stuurt u hierover een brief.

Wat is belangrijk in Nederland?

Voor de participatieverklaring leert u wat belangrijk is in Nederland, hoe we in Nederland met elkaar omgaan en waarom we dat zo doen. Bijvoorbeeld:

  • Iedereen in Nederland is gelijk.
  • Iedereen mag zijn eigen partner kiezen.
  • Iedereen mag zelf kiezen wat hij gelooft.
  • Iedereen mag naar school.
  • Iedereen mag zeggen wat hij vindt. Maar je mag een ander niet discrimineren.
  • We zorgen voor onszelf. Maar ook voor elkaar. De overheid helpt mensen die dat nodig hebben.

Handtekening zetten

U zet daarna uw handtekening op de participatieverklaring. U verklaart dat u actief mee wilt doen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

1 jaar tijd

U hebt 1 jaar om te leren wat belangrijk is in Nederland. En om uw handtekening op de participatieverklaring te zetten. Dat jaar begint wanneer u wordt ingeschreven bij de gemeente. Hebt u binnen 1 jaar geen handtekening gezet op de participatieverklaring? Dan krijgt u een boete van DUO. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.

Hulp van de gemeente

Moet u inburgeren en bent u asielmigrant (vluchteling)? Of is uw partner, ouder of kind vluchteling? Dan krijgt u hulp van de gemeente:

  • hulp bij wonen, zorg, werk, geld, verzekeringen en school
  • hulp bij wennen in uw nieuwe woonplaats
  • hulp bij inburgeren
  • hulp bij meedoen in Nederland.