Naar Nieuwsarchief

Brief inburgeringsplicht later

3210 inburgeraars hebben later bericht gekregen dat ze moeten inburgeren. Deze mensen moeten inburgeren onder de Wet inburgering 2021.

Alsnog inburgeren

De inburgeraars hadden een brief moeten krijgen tussen januari 2022 en mei 2023. Maar DUO ontving de gegevens later van de IND. Daarom heeft DUO deze mensen nu pas een brief gestuurd. Ze kunnen nu alsnog beginnen met hun inburgering.

Contact met gemeente

Hebt u de brief ‘Kennisgeving inburgeringsplicht – Wet 2021’ van DUO gekregen? Neem dan contact op met uw gemeente. De gemeente wil graag met u kennismaken. En met u een plan maken om in te inburgeren in Nederland, het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Geen gevolgen voor inburgeringstermijn

Het later sturen van de brief heeft geen gevolgen voor de termijn waarbinnen u moet inburgeren. Deze termijn start op de dag nadat u het PIP hebt ondertekend. U hebt 3 jaar om in te burgeren. 

Gezinsmigranten of overige migranten

Gezinsmigranten en overige migranten blijven zelf hun inburgering betalen. Zij kunnen hiervoor maximaal € 10.000,- lenen bij DUO. Deze lening moeten ze terugbetalen

Brief met uitleg

Hieronder kunt u de brief met uitleg lezen die DUO heeft verstuurd.

verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee