Naar Nieuwsarchief

Vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplicht voor alle nieuwkomers met Turkse nationaliteit

Vanaf 1 januari moeten nieuwkomers met de Turkse nationaliteit verplicht inburgeren.

De inburgeringsplicht geldt sinds 1 mei 2020 voor Turkse nieuwkomers met een asielstatus en hun familieleden. Vanaf 1 januari 2022 geldt de verplichting ook voor (gezins)migranten die voor langdurig verblijf naar Nederland willen komen, geestelijk bedienaren en overige migranten met de Turkse nationaliteit.

Maatwerk en begeleiding

De nieuwe wet biedt meer mogelijkheden voor maatwerk en begeleiding. Inburgering moet niet gezien worden als een belemmering, maar als kans om mee te doen in de Nederlandse samenleving.