Naar Nieuwsarchief

De minister wil dat de nieuwe wet inburgering ingaat op 1 januari 2022.

Uitstel naar 1 januari 2022

De nieuwe wet zou ingaan op 1 juli 2021. Jammer genoeg is dit is niet gelukt.

Omdat de invoering van de nieuwe wet heel complex is en zorgvuldig moet gebeuren, heeft minister Koolmees besloten om het uit te stellen. Hij wil nu dat de wet ingaat op 1 januari 2022. Dit heeft hij geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Nog niet zeker

Of het lukt om de nieuwe wet per 1 januari 2022 in te laten gaan, is nog niet zeker. Maar alle partijen die erbij betrokken zijn, zullen hun best hiervoor doen.

Wat gaat er veranderen?

Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat inburgeraars ook zo snel mogelijk werk vinden. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • De gemeente gaat inburgeraars begeleiden bij hun inburgering.
  • Het taalniveau wordt voor inburgeraars verhoogd van A2 naar B1. Dat betekent dat zij nog beter Nederlands leren.
  • Inburgeraars volgen een inburgeringstraject dat past bij hun eigen mogelijkheden.