Naar Nieuwsarchief

Agressie en fraude bestraft

Er zijn nieuwe regels bij agressie en fraude.

3 maanden geen examen doen

De examenregels zijn vernieuwd. Er is een nieuwe regel over agressie. En er zijn extra regels bij fraude. Op de toetslocaties mag u geen agressief gedrag vertonen. Doet u dat wel, dan kunt u maximaal 3 maanden geen examen doen op die locatie. En als u bij de examens fraude pleegt, mag u maximaal 3 maanden geen examen doen. Ook kan DUO aangifte doen bij de politie.