Naar Nieuwsarchief

Turkse asielmigranten kunnen kiezen om inburgeringsplichtig te worden

Tot 2021 kunnen Turkse asielmigranten er zelf voor kiezen om inburgeringsplichtig te worden.

Vanaf 2021 verplicht

De nieuwe inburgeringswet gaat in per 2021. Alle Turken die daarna naar Nederland komen, moeten verplicht inburgeren. Turkse asielmigranten die nu al in Nederland zijn, hoeven niet in te burgeren. Maar zij kunnen ervoor kiezen om toch inburgeringsplichtig te worden.

Alle rechten en plichten

Bent u Turkse asielmigrant? Dan kunt u met een formulier bij DUO aangeven dat u inburgeringsplichtig wilt worden. Daarna gelden alle regels die horen bij verplicht inburgeren. U kunt er later niet meer voor kiezen om toch niet inburgeringsplichtig te zijn.

Aanvraag lening

Als u bij DUO een lening aanvraagt, krijgt u het formulier Keuze inburgeringsplicht. Op het formulier kunt u aangeven dat u inburgeringsplichtig wilt worden.