Naar Nieuwsarchief

Informatie over nieuwe wet inburgering

De overheid werkt aan een nieuwe wet inburgering.

Zo snel mogelijk meedoen

De gemeente gaat inburgeraars begeleiden bij hun inburgering. Net als nu moeten inburgeraars straks:

  • Nederlands leren
  • leren over de Nederlandse samenleving
  • leren over werken in Nederland.

Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat inburgeraars ook zo snel mogelijk werk vinden.

Hoger niveau en meer maatwerk

Het taalniveau wordt voor sommige inburgeraars verhoogd van A2 naar B1. Dat betekent dat zij nog beter Nederlands leren. Inburgeraars volgen een inburgeringstraject dat past bij hun eigen mogelijkheden.

Wanneer gaat de nieuwe wet in?

De nieuwe wet is nog niet aangenomen door het Nederlandse parlement: de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet ingaat op 1 januari 2021. De nieuwe regels gaan gelden voor nieuwkomers die na 1 januari 2021 inburgeringsplichtig worden.

Niet meer informatie

Op dit moment heeft DUO niet meer informatie dan in dit bericht staat. Ook niet aan de telefoon. Zodra er meer informatie is, leest u dat op deze site.