Naar Home

Regels vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Doet u 64 uur of meer de ONA-cursus, dan hoeft u het eindgesprek niet te doen. Als u werkt, hoeft u het examen ONA misschien helemaal niet te doen.

Vrijstelling

Vrijstelling betekent dat u geen examen ONA hoeft te doen. U kunt vrijstelling aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U hebt in de afgelopen 12 maanden minstens 6 maanden gewerkt.
  • U werkte in loondienst.
  • U werkte minstens 48 uur per maand.

Vraag de vrijstelling aan in Mijn Inburgering. Lukt dat niet, gebruik dan het formulier Aanvraag vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Vrijstelling werknemers internationale organisatie

Werkt u bij een internationale organisatie in Nederland? Of bij een organisatie die geen sociale premies afdraagt?

  1. Vul het formulier Aanvraag vrijstelling ONA internationale organisatie in.
  2. Stuur het formulier en de bewijsstukken naar DUO.

DUO beslist of u een vrijstelling krijgt, u krijgt hierover een brief. Hebt u het ONA examen al betaald? U krijgt geen geld terug.

Geen eindgesprek

Doet u 64 uur ONA-cursus, dan hoeft het eindgesprek niet. U moet de cursus doen bij een school met het Blik op Werk-keurmerk. Bent u klaar met de cursus? Uw school moet dan digitaal doorgeven hoeveel uren ONA-cursus u hebt gedaan. Lukt dit niet, dan kunt u hiervoor onderstaand formulier gebruiken.