Naar Home

Regels vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Doet u 64 uur of meer de ONA-cursus, dan hoeft u het eindgesprek niet te doen. Als u werkt, hoeft u het examen ONA misschien helemaal niet te doen.

Vrijstelling

Vrijstelling betekent dat u geen examen ONA hoeft te doen. U kunt vrijstelling aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U hebt in de afgelopen 12 maanden minstens 6 maanden gewerkt.
 • U werkte in loondienst.
 • U werkte minstens 48 uur per maand.

Vraag de vrijstelling aan in Mijn Inburgering. Lukt dat niet, gebruik dan het formulier Aanvraag vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Als u een eigen bedrijf hebt, gelden andere voorwaarden.

Vrijstelling werknemers internationale organisatie of DGA

Werkt u bij een internationale organisatie in Nederland? Of bij een organisatie die geen sociale premies afdraagt? Dan kunt u vrijstelling aanvragen voor het examen ONA. Dit geldt ook als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent.

 1. Vul het formulier Aanvraag vrijstelling ONA internationale organisatie in.
 2. Stuur het formulier en de bewijsstukken naar DUO.

DUO beslist of u een vrijstelling krijgt, u krijgt hierover een brief. Hebt u het ONA examen al betaald? U krijgt geen geld terug.

Zelfstandig ondernemer

Werkt u in Nederland in uw eigen bedrijf? Dan moet u voldoen aan minimaal 1 van de volgende voorwaarden:

 • U stond de afgelopen 12 maanden minimaal 6 maanden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En u verdiende per jaar een minimuminkomen. Voor 2021 is het minimuminkomen € 2.788,56.
 • U krijgt van de gemeente bijstand voor zelfstandigen (Bbz2004).
 • Op uw verblijfsvergunning staat als verblijfsdoel ‘Arbeid als Zelfstandige’. Het verblijfsdoel staat op de achterkant van uw verblijfsvergunning.

Aanvragen vrijstelling ONA

Voldoet u aan 1 van de voorwaarden? Vraag dan de vrijstelling ONA aan:

 1. Vul het formulier ‘Aanvraag Vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt - zelfstandig ondernemer’ in.
 2. Stuur een samenstellingsverklaring van een accountant of boekhoudkantoor mee met jaarcijfers over het afgelopen belastingjaar. Hebt u nog geen aangifte gedaan? Vraag een accountant dan om een verklaring over uw inkomen.
 3. Op het formulier staat ook welke papieren (‘bewijsstukken’) u nog meer moet meesturen.
 4. Stuur het formulier, de jaarcijfers en de andere bewijsstukken naar DUO.

DUO beslist of u een vrijstelling krijgt. U krijgt hierover een brief.

Hebt u het ONA examen al betaald? U krijgt geen geld terug.

Diploma entreeopleiding

Hebt u een diploma van een entree-opleiding (mbo niveau 1)? Dan hoeft u geen examen ONA te doen. U hoeft dit niet zelf aan te vragen. U krijgt automatisch een brief.

Geen eindgesprek

Doet u 64 uur ONA-cursus, dan hoeft het eindgesprek niet. U moet de cursus doen bij een school met het Blik op Werk-keurmerk Link opent externe pagina. Bent u klaar met de cursus? Uw school moet dan digitaal doorgeven hoeveel uren ONA-cursus u hebt gedaan. Lukt dit niet, dan kunt u hiervoor onderstaand formulier gebruiken.