Naar Home

Regels vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Doet u 64 uur of meer de ONA-cursus, dan hoeft u het eindgesprek niet te doen. Als u werkt, hoeft u het examen ONA misschien helemaal niet te doen.

Vrijstelling

Vrijstelling betekent dat u geen examen ONA hoeft te doen. U kunt vrijstelling aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U hebt in de afgelopen 12 maanden minstens 6 maanden gewerkt.
 • U werkte in loondienst.
 • U werkte minstens 48 uur per maand.

Vraag de vrijstelling aan in Mijn Inburgering. Lukt dat niet, gebruik dan het formulier Aanvraag vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Als u een eigen bedrijf hebt, gelden andere voorwaarden.

Vrijstelling werknemers internationale organisatie

Werkt u bij een internationale organisatie in Nederland? Of bij een organisatie die geen sociale premies afdraagt?

 1. Vul het formulier Aanvraag vrijstelling ONA internationale organisatie in.
 2. Stuur het formulier en de bewijsstukken naar DUO.

DUO beslist of u een vrijstelling krijgt, u krijgt hierover een brief. Hebt u het ONA examen al betaald? U krijgt geen geld terug.

Zelfstandig ondernemer

Werkt u in Nederland in uw eigen bedrijf? Dan moet u voldoen aan minimaal 1 van de volgende voorwaarden:

 • U stond de afgelopen 12 maanden minimaal 6 maanden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En u hebt het minimuminkomen verdiend. Voor 2020 is het minimuminkomen € 2.791,44.
 • U krijgt van de gemeente bijstand voor zelfstandigen (Bbz2004).
 • Op uw verblijfsvergunning staat als verblijfsdoel ‘Arbeid als Zelfstandige’. Het verblijfsdoel staat op de achterkant van uw verblijfsvergunning.

Aanvragen vrijstelling ONA

Voldoet u aan 1 van de voorwaarden? Vraag dan de vrijstelling ONA aan:

 1. Vul het formulier ‘Aanvraag Vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt - zelfstandig ondernemer’ in.
 2. Stuur een samenstellingsverklaring van uw accountant of boekhoudkantoor mee met jaarcijfers over het afgelopen belastingjaar. Hebt u nog geen aangifte gedaan? Vraag uw accountant dan om een verklaring over uw inkomen.
 3. Op het formulier staat ook welke papieren (‘bewijsstukken’) u nog meer moet meesturen.
 4. Stuur het formulier, de jaarcijfers en de andere bewijsstukken naar DUO.

DUO beslist of u een vrijstelling krijgt. U krijgt hierover een brief.

Hebt u het ONA examen al betaald? U krijgt geen geld terug.

Diploma entreeopleiding

Hebt u een diploma van een entree-opleiding (mbo niveau 1)? Dan hoeft u geen examen ONA te doen. U hoeft dit niet zelf aan te vragen. U krijgt automatisch een brief.

Geen eindgesprek

Doet u 64 uur ONA-cursus, dan hoeft het eindgesprek niet. U moet de cursus doen bij een school met het Blik op Werk-keurmerk Link opent externe pagina. Bent u klaar met de cursus? Uw school moet dan digitaal doorgeven hoeveel uren ONA-cursus u hebt gedaan. Lukt dit niet, dan kunt u hiervoor onderstaand formulier gebruiken.