Regel het met DUO

Uw inburgering regelen? Regel het op internet door in te loggen of met een formulier. Lees de folders en informatie over naturalisatie en het examenreglement.

Mijn Inburgering

In Mijn Inburgering kunt u veel dingen online regelen. Door in te loggen kunt u:

 • uw persoonlijke gegevens bekijken en veranderen
 • de hoogte van uw lening bekijken
 • bekijken welke examens u moet maken
 • u aanmelden voor een examen
 • uw examenuitslag bekijken
 • het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt maken

Inloggen Mijn Inburgering

Klik op ‘Inloggen Mijn Inburgering’.

Om in te loggen hebt u een wachtwoord van DigiD nodig. Op www.digid.nl staat hoe u een geheim wachtwoord maakt. Dat gaat via een sms op uw eigen mobiele telefoon. Belangrijk: u moet een ‘DigiD met sms-controle’ aanvragen.

Samenvatting examens in verschillende talen

Integration exams in short. In various languages.

Andere talen - other languages

Formulieren

Wilt u een formulier gebruiken? Formulieren moet u zelf printen. DUO stuurt geen formulieren op. Op ieder formulier staat wat u moet doen. Schrijf altijd uw handtekening op een formulier.

Log eerst in op Mijn Inburgering. Veel dingen kunt u daar sneller regelen.

Lenen bij DUO

Aanvraag lening (opent in nieuw venster) (110Kb, pdf)

Machtigen

Machtiging (opent in nieuw venster) (104Kb, pdf)

Aanmelden voor examens

Aanmelding inburgeringsexamen (165Kb, pdf)

Aanmelding Examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Bekijken portfolio (107Kb, pdf)

Resultaatkaarten

Voorblad (opent in nieuw venster) (21Kb, pdf)

1 Beroepenoriëntatie (opent in nieuw venster) (38Kb, pdf)

2 Realistisch beroepsbeeld (opent in nieuw venster) (46Kb, pdf)

3 Je eigenschappen kennen (opent in nieuw venster) (69Kb, pdf)

4 Beroepskansen (opent in nieuw venster) (38Kb, pdf)

5 Beroepscompetenties (opent in nieuw venster) (56Kb, pdf)

6 Netwerk opbouwen (opent in nieuw venster) (32Kb, pdf)

7 Werk vinden (opent in nieuw venster) (43Kb, pdf)

8 Werkcultuur (opent in nieuw venster) (26Kb, pdf)

Geen examen doen

Aanvraag advies aantoonbaar geleverde inspanningen (opent in nieuw venster) (155Kb, pdf)

Aanvraag ontheffing aantoonbaar geleverde inspanningen (opent in nieuw venster) (153Kb, pdf)

Aanvraag ontheffing om medische of psychische redenen (opent in nieuw venster) (103Kb, pdf)

Aanvraag ontheffing van de inburgeringsplicht op grond van aantoonbaar voldoende ingeburgerd (111Kb, pdf)

Aanvraag vrijstelling van de inburgeringsplicht (opent in nieuw venster) (106Kb, pdf)

Niet op tijd klaar

Aanvraag verlenging inburgeringstermijn (opent in nieuw venster) (155Kb, pdf)

Aanvraag verlenging inburgeringstermijn bij alfabetisering (opent in nieuw venster) (149Kb, pdf)

Terugbetalen

Verzoek verlagen maandbedrag schuld 2017 (opent in nieuw venster) (187Kb, pdf)

Verzoek verlagen maandbedrag schuld 2018 (opent in nieuw venster) (187Kb, pdf)

Wijziging rekeningnummer (opent in nieuw venster) (96Kb, pdf)

Naturalisatie

Aanmelding buitenland centrale examens inburgering voor naturalisatie (159Kb, pdf)

Aanmelding buitenland Examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Bekijken portfolio voor naturalisatie (152Kb, pdf)

Overig

Verzoek ander inkomensjaar aanvraag lening (opent in nieuw venster) (93Kb, pdf)

Folders

Folders over inburgeren. Een folder voor alle inburgeraars én een folder speciaal voor asielmigranten.

Folder Over inburgeren (opent in nieuw venster) (187Kb, pdf)

Folder Inburgeren voor asielmigranten (opent in nieuw venster) (262Kb, pdf)

Naturalisatie

Aanvragen bij de IND

Naturaliseren betekent dat u Nederlander wordt. Dit moet u aanvragen bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Op de site van de IND staat wanneer u Nederlander kunt worden. En welke papieren u nodig hebt.

Eerst inburgeringsexamen doen

Wilt u naturaliseren? Dan moet u eerst het inburgeringsexamen halen. Of het staatsexamen NT2. Deze inburgeringsexamens doet u bij DUO. Woont u in Nederland? Dan kunt u zich aanmelden met deze formulieren.

Aanmelding inburgeringsexamen (165Kb, pdf)

Aanmelding Examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Bekijken portfolio (107Kb, pdf)

Heeft u recht op pensioen (aow) vanwege uw leeftijd? Dan hoeft u het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) niet te doen.

U woont in het buitenland

Woont u in het buitenland en wilt u in Nederland inburgeringsexamen doen? Gebruik dan deze formulieren.

Aanmelding buitenland centrale examens inburgering voor naturalisatie (159Kb, pdf)

Aanmelding buitenland Examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Bekijken portfolio voor naturalisatie (152Kb, pdf)

Inburgeringsexamen doen kan ook in het buitenland. Op een Nederlandse ambassade of consulaat. Wilt u dit? Bel dan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het telefoonnummer is +31 77 465 67 67. U kunt bellen van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Examen te moeilijk

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen? En wilt u toch Nederlander worden? Dan hebt u een advies van DUO nodig. Dit heet een advies aantoonbaar geleverde inspanningen. Er zijn wel regels om het advies te krijgen.

Hebt u een inburgeringscursus gedaan, dan moet u voldoen aan deze 3 voorwaarden:

 • U hebt minimaal 600 uur inburgeringscursus gedaan.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
 • U hebt 4 keer of vaker geprobeerd om de examens te halen.

Hebt u een alfabetiseringscursus gedaan, dan moet u voldoen aan deze 3 voorwaarden:

 • U hebt minimaal 600 uur alfabetiseringscursus gedaan.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
 • U moet laten zien of u kunt lezen of schrijven. Dit moet u laten zien door een toets te maken bij DUO. De toets kost € 150,-. DUO beslist of u de toets mag doen.

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u een advies aantoonbaar geleverde inspanningen aanvragen. U krijgt het advies thuisgestuurd. Wanneer u Nederlander wilt worden, stuurt u het advies met uw aanvraag naar de IND.

Aanvraag advies aantoonbaar geleverde inspanningen (opent in nieuw venster) (155Kb, pdf)

Vragen over naturaliseren

Heeft u een vraag over naturaliseren? Stel uw vraag aan de IND.

Examenreglement

In het examenreglement staat wat mag bij een examen. En wat niet mag.

Examenreglement (opent in nieuw venster) (112Kb, pdf)

Kinderopvang

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? En doet u een inburgeringscursus of NT2-cursus op een school die op de website Blik op Werk staat? Dan kunt u misschien geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. Deze kinderopvangtoeslag kunt u alleen krijgen als u verplicht moet inburgeren van DUO. Kinderopvangtoeslag moet u aanvragen bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst vraagt daarna informatie over uw cursus aan DUO. Vaak krijgt DUO deze informatie van uw school. Als u deze informatie zelf aan DUO wilt doorgeven, kunt u het formulier gebruiken.

U gaat naar een andere siteBelastingdienst

Verzoek registratie van inschrijfgegevens voor de kinderopvangtoeslag (opent in nieuw venster) (154Kb, pdf)