Examen ONA

Burgert u verplicht in? En moest u beginnen met inburgeren op 1 januari 2022 of later? Dan hoeft u geen examen ONA te doen. In uw staat welke examens u moet doen.

Als u vrijwillig inburgert, bijvoorbeeld om te naturaliseren of een sterkere verblijfsvergunning aan te vragen, dan moet u wel examen ONA doen.

Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken.
Het examen bestaat uit 2 delen:

  • opdrachten maken (portfolio)
  • 64 uur ONA-cursus óf een eindgesprek
Wanneer geen examen ONA doen?

U hoeft geen examen ONA te doen als u:

  • moest beginnen met inburgeren voor 1 januari 2015
  • een diploma van een entreeopleiding (mbo niveau 1) hebt, in het Nederlands
  • vrijstelling hebt gekregen omdat u in Nederland hebt gewerkt

Opdrachten doen

U moet opdrachten doen. Daarvoor gebruikt u resultaatkaarten. Soms moet u ook een 'bewijs' laten zien. De 8 resultaatkaarten en de bewijzen zijn samen het portfolio.

In de toelichting staat hoe u de resultaatkaarten moet invullen. DUO kan u niet helpen bij het invullen van de kaarten. DUO heeft ook geen voorbeelden van een portfolio.

Begin op tijd

U kunt het beste op tijd beginnen met uw portfolio. Het nakijken kan 6 weken duren. Soms moet u ook nog 6 weken wachten op uw eindgesprek.

Resultaatkaarten opsturen

  1. Log in op Mijn Inburgering.
  2. Kies ‘Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt’.
  3. Verstuur de resultaatkaarten en de bewijzen.
  4. Kies hoe u betaalt. Het examen ONA kost € 40,-. U kunt betalen via iDeal of met uw lening.
  5. Kies hoe u verder wilt. U gaat 64 uur naar een ONA-cursus óf u kiest voor een eindgesprek.
Inloggen lukt niet

Lukt inloggen in Mijn Inburgering niet? Download dan hier de resultaatkaarten en het aanmeldformulier. Stuur ze per post naar DUO.

U krijgt de uitslag van het portfolio per brief. Als uw portfolio goed is, zit hier een formulier bij. Met dit formulier meldt u zich aan voor het eindgesprek. Als u uw portfolio per post verstuurt, kunt u geen examen doen met de 64 uur ONA-cursus.

Hoe het verdergaat

Als u betaald hebt, krijgt u de uitslag van uw portfolio per e-mail. Keurt DUO uw portfolio goed, dan moet u het 2e deel van het examen halen. Dit is 64 uur ONA-cursus óf het eindgesprek.

64 uur ONA-cursus

Doet u 64 uur ONA-cursus, dan hoeft het eindgesprek niet. U moet de cursus doen bij een school op zoekinburgerschool.nl Link opent externe pagina . Vraag aan de school of zij de ONA-cursus geven. De school weet ook hoeveel geld de cursus kost.

Bent u klaar met de cursus? De school geeft digitaal aan DUO door hoeveel uren ONA cursus u gevolgd hebt. Lukt dit niet, dan kunt u hiervoor onderstaand formulier gebruiken

Eindgesprek

De wachttijd voor het eindgesprek is 6 weken. Het eindgesprek is met 2 mensen van DUO. U krijgt vragen over uw resultaatkaarten. Het duurt ongeveer 30 minuten. U krijgt de uitslag in Mijn Inburgering.

Slaagt u voor het eindgesprek? Dan bent u geslaagd voor het ONA-examen. Slaagt u niet? Dan moet u uw portfolio opnieuw opsturen. U moet het examen opnieuw betalen. U moet ook een nieuw eindgesprek doen. U kunt DUO vragen waarom u niet geslaagd bent. Stuur dan een e-mail naar DUO.

Downloads
Beschrijving

Deze video is volledig opgebouwd als animatie.


In beeld staat het logo van DUO en de titel "Voorbeeldexamen ONA".

Voice over: "U doet het ONA-examen met een eindgesprek."

Het beeld gaat naar een stedelijke omgeving met een bushalte. Een bus komt aanrijden en een man stapt uit.

Voice over: "In het eindgesprek vertelt u aan DUO wat u weet van uw gewenste beroep."


De bus rijdt weg en de man loopt naar rechts.

Voice over: "En wat u nog moet doen om in Nederland te werken in dat beroep."


De man loopt naar een gebouw met daarop een logo van de Rijksoverheid. Hij loopt naar de deur.

Voice over: "Hoe gaat het eindgesprek?"


Het beeld gaat naar een kamer. Links zitten twee mensen te wachten. Boven hen hangt een bord met de tekst Toets- en examencentrum. Rechts staat een balie. Er staat een vrouw achter de balie. De man komt van links het beeld inlopen.

Voice over: "Kom op tijd bij de examenplaats."


De man begint te praten en er verschijnt een tekstballon met daarin een icoon van twee tekstwolkjes. De vrouw begint dan te praten en er verschijnt een tekstballon met daarin een icoon van een legitimatiebewijs.

Voice over: "Bij de balie laat u uw legitimatiebewijs zien."


De man geeft het legitimatiebewijs aan de vrouw. Deze kijkt ernaar en steekt daarna met een glimlach haar duim op. Ze praat en wijst naar een lege stoel links in beeld. De man loopt naar links en gaat zitten in de stoel. Het beeld gaat naar een klok die 09:30 uur aangeeft. Het beeld verspringt en de klok staar op 10:00 uur.

Voice over: "Uw gesprek gaat beginnen."

De vrouw achter de balie begint te praten en wijst naar rechts.


Het beeld gaat naar een andere kamer. Links staat een bureau met 1 stoel en in het midden staat een tafel met 2 stoelen. Achter de tafel staan een man en vrouw. De inburgeraar komt het beeld inlopen van rechts en schudt de hand van de vrouw. De vrouw loopt naar het bureau en gaat zitten. De inburgeraar schudt de hand van de man. De man praat wat en wijst op de tafel met stoelen. De mannen gaan beiden zitten. Het beeld wordt leeg en de inburgeraar schuift een stel documenten met de titel "Portfolio" naar de man.

Voice over: "U praat met de examinator over uw portfolio."


We zien de vrouw schrijven achter het bureau.

Voice over: "De andere examinator schrijft alles op".


De twee mannen staan weer in beeld. De examinator is aan het praten.

Voice over: "De examinator stelt vragen over uw gewenste beroep."

Er verschijnt een tekstwolkje bij de examinator met daarin een icoon van een heftruck.

Voice over: "De examinator vraagt bijvoorbeeld: In uw portfolio staat, dat u wilt werken als heftruckchauffeur. Wat doet een heftruckchauffeur? ".

Het tekstwolkje verdwijnt. De inburgeraar denkt even na en begint te praten. Bij hem verschijnt een tekstwolkje met iconen van een lopende band, een palletwagen met 2 dozen en een heftruck met dozen. Het tekstwolkje verdwijnt weer.


De examinator praat en er verschijnt een tekstwolkje met een icoon van een vergrootglas met daarin een heftruck.

Voice over: "De examinator vraagt ook waar u informatie over het gewenste beroep hebt gezocht."

In het tekstwolkje verschijnt nu een stapel boeken en daarna een vraagteken.

Voice over: "De examinator vraagt bijvoorbeeld: Waar kunt u een opleiding voor heftruckchauffeur doen? En hoe hebt u die informatie gezocht?"


De inburgeraar denkt even na en begint te praten. Er verschijnt een tekstwolkje met daarin een computer en daarna een schoolgebouw.


Het beeld wordt leeg. Er verschijnt een icoon van 2 tekstwolkjes met daaronder de tekst "vertellen", een icoon van een heftruck met dozen met daaronder de tekst "gewenste beroep" en een icoon van een document met de tekst "portfolio".

Voice over: "In het gesprek moet u dus vertellen over het beroep waarin u wilt werken en over uw portfolio."


Het beeld wordt weer leeg en er verschijnt een computer met Google in beeld. In de zoekbalk verschijnt de tekst "heftruck chauffeur opleiding". Vervolgens komen er documenten in beeld met de titel "Portfolio".

Voice over: "Het is belangrijk dat u zelf dingen doet om de informatie te vinden. En dat u zelf uw portfolio invult."


Het beeld gaat terug naar de examinator en inburgeraar en zoomt in op de digitale klok boven hun hoofd. Deze staat op 10:00 uur. De tijd verspringt naar 10:30 uur. Daarna zoomt de camera uit, de inburgeraar schudt de hand van examinatoren en verlaat de kamer.

Voice over: "Het gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Daarna mag u weggaan."


Het beeld wordt leeg en de twee examinatoren verschijnen in beeld. Ze praten met elkaar. Boven hun hoofd verschijnen iconen met tekst: een palletkar met de tekst "Beroep", een stapel boeken met de tekst "Doen", een computer met vergrootglas met de tekst "Zoeken" en een document met de tekst "Solliciteren. Voice over: "De examinatoren bespreken later samen het gesprek. Weet u genoeg van uw gewenste beroep? Hebt u goed uitgelegd wat u nog moet doen? Weet u waar u informatie moet zoeken? Weet u hoe u moet solliciteren?


De twee examinatoren glimlachen en steken beiden hun duim omhoog.

Voice over: Dan bent u geslaagd.


Het beeld wordt leeg en het logo van DUO verschijnt met de tekst Meer informatie, inburgeren.nl.


Einde video.