Aanmelden

3 manieren om aan te melden

U kunt u op 3 manieren aanmelden voor het inburgeringsexamen:

  • Op internet, in Mijn Inburgering
  • Via de school
  • Met een formulier

Mijn Inburgering is een online omgeving voor inburgeraars. Om in te loggen hebt u een DigiD met sms-controle nodig.

Aanmelden in Mijn Inburgering

  1. Log in op Mijn Inburgering om u aan te melden voor de examens.
  2. In Mijn Inburgering kiest u:
  • de datum van het examen
  • de plaats van het examen

U kunt in Mijn Inburgering zien waar u examen kunt doen. U kunt ook de datum wijzigen. Of de plaats. U kunt in Mijn Inburgering het examen ook afzeggen.

Aanmelden via de school

Misschien kan uw school u aanmelden voor het examen. Vraag dit bij uw school. De school kan u niet aanmelden voor Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Aanmelden met een formulier

Lukt aanmelden in Mijn Inburgering niet? Meld u dan aan voor het examen met een formulier.

  1. Wilt u examen doen in Spreken, Schrijven, Luisteren, Lezen of Kennis van de Nederlandse maatschappij? Vul het formulier Aanmelding inburgeringsexamen in. Stuur het formulier op.
  2. Wilt u examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt doen? Stuur het formulier Aanmelding Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt op. Stuur uw portfolio ook mee.
  3. Hebt u betaald? Dan krijgt u een brief. Daarin staat de datum van uw examen.

Wanneer is het examen?

Meldt u aan via Mijn inburgering? Dan ziet u de datum van het examen op Mijn inburgering. U krijgt een week voor het examen ook een brief van DUO. Daarin staan de plaats, de datum en de tijd van het examen. Als school u aanmeldt voor een examen, dan krijgt u 2 weken voor het examen deze brief. De school kan u ook vertellen wanneer het examen is. Als u aanmeldt met een formulier, dan krijgt u de brief binnen 3 weken nadat u het examen hebt betaald.

Regels voor het examen

In het examenreglement staat wat mag bij een examen. En wat niet mag.