Niet tevreden

DUO doet zijn best om u goed te helpen. Doet DUO iets niet goed? Bent u niet tevreden? Hebt u een klacht? Daar wil DUO graag iets aan doen.

Klacht

Bent u niet goed door DUO geholpen? Dan kunt u uw klacht naar DUO sturen. Print het klachtenformulier en stuur het naar DUO.

Klachtenformulier (opent in nieuw venster) (69Kb, pdf)

Bezwaarbrief

Vindt u een besluit van DUO niet goed? Dan kunt u een brief sturen. Dit heet een bezwaarbrief. Bel eerst met DUO. Misschien hoeft u geen bezwaarbrief te sturen. Het telefoonnummer is (050) 599 96 00. U kunt op maandag tot en met vrijdag bellen. Van 9.00 tot 17.00 uur.

Wilt u toch een bezwaarbrief sturen? Het adres is:

DUO
Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen

Te laat antwoord van DUO

U krijgt binnen 8 weken antwoord op een aanvraag. Hebt u een bezwaarbrief gestuurd? Dan krijgt u 6 weken nadat u de bezwaarbrief kon opsturen antwoord van DUO. Als DUO meer tijd nodig heeft, dan krijgt u een brief.

Is DUO toch te laat? Dan moet DUO geld aan u betalen. Dat heet een dwangsom. Stuur dan het aanvraagformulier naar DUO.

Aanvraagformulier dwangsom bij niet tijdig beslissen (opent in nieuw venster) (35Kb, pdf)

U moet het woord ‘dwangsom’ op de envelop schrijven.