Regel het met DUO

Uw inburgering regelen? Regel het op internet door in te loggen of met een formulier. Lees de folders en informatie over naturalisatie en het examenreglement.

Mijn Inburgering

In Mijn Inburgering kunt u veel dingen online regelen. Door in te loggen kunt u:

  • uw persoonlijke gegevens bekijken en veranderen
  • de hoogte van uw lening bekijken
  • u aanmelden voor een examen
  • uw examenuitslag bekijken

Inloggen Mijn Inburgering

Klik op ‘Inloggen Mijn Inburgering’.

Inloggen Mijn Inburgering

Om in te loggen hebt u een wachtwoord van DigiD nodig. Op www.digid.nl staat hoe u een geheim wachtwoord maakt. Dat gaat via een sms op uw eigen mobiele telefoon. Belangrijk: u moet een ‘DigiD met sms-functie’ aanvragen.

Formulieren

Wilt u een formulier gebruiken? Formulieren moet u zelf printen. DUO stuurt geen formulieren op. Op ieder formulier staat wat u moet doen. Schrijf altijd uw handtekening op een formulier.

Log eerst in op Mijn Inburgering. Veel dingen kunt u daar sneller regelen.

Aanvragen

DownloadAanvraag advies aantoonbaar geleverde inspanningen (verklaring deelname cursus) (155Kb, pdf)

DownloadAanvraag lening voor cursus en/of examen (83Kb, pdf)

DownloadAanvraag ontheffing van de inburgeringsplicht om medische of psychische redenen (87Kb, pdf)

DownloadAanvraag vrijstelling van de inburgeringsplicht (94Kb, pdf)

DownloadOntheffing van de inburgeringsplicht op grond van aantoonbaar voldoende ingeburgerd (94Kb, pdf)

DownloadWerkgeversverklaring in het kader van de Wet inburgering 2013 (66Kb, pdf)

DownloadAanvraag verlenging van de inburgeringstermijn bij alfabetisering (81Kb, pdf)

DownloadVerzoek verlagen maandbedrag schuld 2015 (165Kb, pdf)

Aanmelden

DownloadAanmelding inburgeringsexamen (nieuwe examens) (89Kb, pdf)

DownloadAanmelding Examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt bekijken portfolio (104Kb, pdf)

DownloadAanmelden eindgesprek Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (104Kb, pdf)

DownloadAanmelding buitenland centrale examens inburgering voor naturalisatie (143Kb, pdf)

DownloadAanmelding Examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt bekijken portfolio voor naturalisatie (88Kb, pdf)

Overig

DownloadMachtiging als iemand anders uw zaken regelt (83Kb, pdf)

DownloadFormulier voor wijziging van uw bankrekeningnummer(134Kb, pdf) {:type=”download”}Klachtenformulier Servicecentrum Inburgering (69Kb, pdf)

Folders

Naturalisatie

Wilt u Nederlander worden? Dan moet u eerst slagen voor het inburgeringsexamen. Het diploma Staatsexamen NT2 mag ook. Op de site van de IND staat meer over naturalisatie. U kunt de IND ook bellen. Het telefoonnummer is 088 043 04 30.

U gaat naar een andere siteIND

Woont u al in Nederland?

Wilt u Nederlander worden en woont u al in Nederland? Dan moet u het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 doen. U kunt zich aanmelden met deze formulieren:

DownloadAanmelding inburgeringsexamen (nieuwe examens) (89Kb, pdf)

DownloadAanmelding Examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt bekijken portfolio (103Kb, pdf)

Niet in Nederland?

Als u niet in Nederland woont, moet u andere formulieren gebruiken:

DownloadAanmelding buitenland centrale examens inburgering voor naturalisatie (143Kb, pdf)

DownloadAanmelden Examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt bekijken portfolio voor naturalisatie (103Kb, pdf)

Op sommige Nederlandse ambassades of op het consulaat kunt u ook het inburgeringsexamen doen. Meer weten? Vraag het bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. U kunt bellen naar telefoonnummer 1400. Op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Advies geleverde inspanningen

Hebt u al veel gedaan om in te burgeren? En hebt u voor uw aanvraag een advies nodig? Dan kunt u dit advies over uw geleverde inspanningen met een formulier aanvragen bij DUO. DUO heeft hier wel regels voor. Het formulier staat hieronder.

Hebt u een inburgeringscursus gedaan? Dan moet u:

  • minimaal 600 uur een inburgeringscursus hebben gedaan. Alleen een school op de site Blik op Werk telt.
  • minimaal 4 keer geprobeerd hebben om de examens, waarvoor u niet bent geslaagd, te halen.

Hebt u een alfabetiseringscursus gedaan? Dan moet u:

  • minimaal 600 uur een alfabetiseringscursus bij een officiële school hebben gedaan. Alleen een school op de site Blik op Werk telt.
  • bewijzen dat u niet goed genoeg Nederlands kunt lezen en schrijven op A2-niveau om in te burgeren. Dit moet u bewijzen met een toets. Deze toets doet u bij DUO. De toets kost € 150,-. Duo beslist of u de toets mag doen. Stuur eerst het formulier op.

DownloadAanvraag advies aantoonbaar geleverde inspanningen (verklaring deelname cursus) (155Kb, pdf)

U gaat naar een andere siteBlik op Werk

Examenreglement

In het examenreglement staat wat mag bij een examen. En wat niet mag.

DownloadExamenreglement (106Kb, pdf)

Kinderopvang

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? En doet u een inburgeringscursus of NT2-cursus op een school die op de website Blik op Werk staat? Dan kunt u misschien geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag moet u aanvragen bij de Belastingdienst {:type=”external”}.

De Belastingdienst vraagt daarna informatie over u aan DUO. Als u deze informatie zelf aan DUO wilt doorgeven, kunt u het formulier gebruiken.

DownloadVerzoek registratie van inschrijfgegevens voor de kinderopvangtoeslag (99Kb, pdf)

U gaat naar een andere siteBelastingdienst

Ketenpartners

Ketenpartners krijgen regelmatig e-zines toegestuurd. Meer informatie vindt u op de site voor ketenpartners. Daar staat informatie over examens, geld en naturalisatie. U vindt er ook de contactgegevens van onze klantenservice.

U gaat naar een andere siteNaar de site voor Ketenpartners