Inburgeren: hoe moet dat?

Inleiding

Om in te burgeren moet u Nederlands leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Als u genoeg hebt geleerd, doet u het inburgeringsexamen.

Hoelang inburgeren?

U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit heet de inburgeringstermijn. Binnen deze termijn moet u het inburgeringsexamen halen. U krijgt van DUO een brief waarin staat wanneer de inburgeringstermijn begint.

Vóór 2013 inburgeringsplichtig?

Vóór 2013 was de inburgeringstermijn 3,5 jaar.

School en leren

Naar school

U kunt op een school een inburgeringscursus doen. Op de inburgeringscursus leert u Nederlands. En u leert over wonen en werken in Nederland. Als u genoeg geleerd hebt, kunt u het inburgeringsexamen doen. Naar school gaan is veel beter dan zelf leren. De kans om te slagen is groter. DUO heeft geen boeken om zelf te leren voor het examen. DUO heeft wel oefenexamens.

Een school kiezen

De inburgeringscursus kost geld. Wilt u geld lenen voor de inburgeringscursus? Ga naar de site Blik op Werk. Daar staat een lijst met scholen. Kies een school uit de lijst. Voor die scholen kunt u geld lenen van DUO. Voor andere scholen kunt u géén geld lenen van DUO.

Inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2

Inburgeren kan op 2 manieren. De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen. Maar inburgeren kan ook met het Staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2).

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat op welke datum u inburgeringsplichtig bent geworden. Het is belangrijk of u vóór of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent geworden. In de brief staat dat u 3 jaar de tijd krijgt om in te burgeren (de inburgeringstermijn).

Inburgeren met inburgeringsexamen

De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen.

Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig? Dan moet u 5 examens doen voor het inburgeringsexamen. U moet voor alle 5 examens slagen. Werd u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig, dan moet u voor 6 examens slagen. U doet dan ook het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Vóór 2015 Vanaf 2015
Lezen Lezen
Luisteren Luisteren
Schrijven Schrijven
Spreken Spreken
Kennis Nederlandse Samenleving Kennis Nederlandse Maatschappij
  Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Inburgeren met Staatsexamen NT2

Inburgeren met het Staatsexamen NT2 kan ook. U hebt het NT2-diploma nodig voor bijvoorbeeld hoger onderwijs in Nederland. Het is moeilijker dan de andere examens.

Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig? Dan hoeft u alleen het Staatsexamen NT2 te doen. Als u slaagt, krijgt u het NT2-diploma. U bent dan ingeburgerd. Werd u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig? Dan doet u naast het Staatsexamen NT2 nog 2 examens. Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij en het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Slaagt u voor de 3 examens, dan krijgt u het NT2-diploma en het inburgeringsdiploma.

Vóór 2015 Vanaf 2015
NT2 NT2
  Kennis Nederlandse Maatschappij
  Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Wilt u meer weten over het Staatsexamen NT2? Kijk dan op de site van DUO.

Wel of niet examen doen

U moet inburgeren. Maar soms is het niet nodig om examen te doen. Bijvoorbeeld omdat u al heel lang in Nederland woont. Of omdat u al een diploma hebt. Of omdat u het inburgeringsexamen echt niet kunt halen.

Wel examen doen

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat dat u inburgeringsplichtig bent. In de brief staat ook hoelang u de tijd krijgt om in te burgeren. Dit heet de inburgeringstermijn. Binnen deze inburgeringstermijn moet u uw inburgeringsexamen halen.

Niet examen doen

Soms hoeft u helemaal geen examen te doen. Dat heet een ontheffing. Soms hoeft u een examen of meerdere examens niet te doen. Dat heet een vrijstelling. U moet een vrijstelling of een ontheffing zelf aanvragen.

Hebt u al een Nederlands diploma? Of doet u een opleiding in het Nederlands? Dan hoeft u misschien 1 examen of meerdere examens niet te doen. U krijgt dan vrijstelling. Dit geldt ook voor scholieren. Wilt u een vrijstelling? Stuur dan het formulier voor vrijstelling op. DUO beslist of u een vrijstelling krijgt. Het formulier staat hieronder.

DownloadAanvraag vrijstelling van de inburgeringsplicht (94Kb, pdf)

Misschien bent u al goed ingeburgerd. Woont u al 10 jaar in Nederland en nergens anders? Hebt u in Nederland meer dan 5 jaar werk gehad? En bent u goed in Nederlands? Dan hoeft u helemaal geen inburgeringsexamen meer te doen. U krijgt dan een ontheffing. Stuur het formulier voor ontheffing op. Stuur ook de werkgeversverklaring op. De werkgeversverklaring moet u op uw werk laten invullen. DUO beslist of u de ontheffing krijgt. Het formulier en de werkgeversverklaring staan hieronder.

DownloadOntheffing van de inburgeringsplicht op grond van aantoonbaar voldoende ingeburgerd (94Kb, pdf)

DownloadWerkgeversverklaring in het kader van de Wet inburgering 2013 (66Kb, pdf)

Kunt u geen examen doen omdat u ernstig ziek bent? Of omdat u een handicap hebt? Ook dan kunt u een ontheffing aanvragen. U hoeft dan geen inburgeringsexamen te doen. Kijk op de site van Argonaut.

Een dokter van Argonaut gaat u onderzoeken. Dat onderzoek kost geld. U moet het geld betalen aan Argonaut. Dan schrijft de dokter een brief. In die brief schrijft de dokter of u kunt inburgeren. U moet een formulier van DUO invullen en samen met de brief naar DUO sturen. DUO beslist of u de ontheffing krijgt. Het formulier staat hieronder.

U gaat naar een andere siteArgonaut

DownloadAanvraag ontheffing van de inburgeringsplicht om medische of psychische redenen (87Kb, pdf)

Er te lang over doen

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Bent u te laat? Dan bekijkt DUO of u genoeg hebt gedaan om op tijd uw inburgeringsdiploma te halen.

Te laat, maar wel uw best gedaan

Vindt DUO dat u genoeg uw best hebt gedaan? Dan krijgt u maximaal 2 jaar extra de tijd om uw inburgeringsdiploma te halen.

Gesprek

Vindt DUO dat u niet genoeg hebt gedaan? Dan stuurt DUO u een brief. U kunt dan een gesprek aanvragen. Een gesprek om te vertellen waarom u te laat bent. Vindt DUO na het gesprek dat u toch genoeg uw best hebt gedaan? Dan krijgt u maximaal 2 jaar extra om uw inburgeringsdiploma te halen.

Een boete

Vindt DUO na het gesprek dat u niet genoeg hebt gedaan? Of hebt u geen gesprek aangevraagd? Dan krijgt u een boete. Deze boete is minimaal € 250,- en maximaal € 1250,-. U krijgt wel maximaal 2 jaar extra om uw inburgeringsdiploma te halen.

Asielmigranten

De meeste inburgeraars zijn asielmigrant. Sommige regels zijn voor asielmigranten anders dan voor andere inburgeraars.

Analfabeten

Asielmigranten kunnen om te alfabetiseren extra tijd krijgen. Voor hen kan de inburgeringstermijn twee jaar langer worden.

Inkomen telt niet bij lenen

Asielmigranten kunnen lenen voor de cursus en het examen. Het maakt niet uit hoeveel geld ze verdienen. Meer: Hoeveel mag u lenen?

Niet terugbetalen

Asielmigranten hoeven de lening niet terug te betalen, als ze op tijd inburgeren. Meer: Terugbetalen

Zelf verantwoordelijk

U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering. Maar u kunt wel iemand vragen om u te helpen.

Wie kan u helpen?

Wilt u hulp bij het regelen van uw inburgering? Misschien kan uw familie helpen. Of een vriend. Of iemand van uw school.

Machtigen

Wilt u dat iemand anders dingen voor u regelt bij DUO? Dan kunt u iemand machtigen. Stuur het formulier voor machtigen op. Het formulier staat hieronder.

DownloadFormulier Machtiging als iemand anders uw zaken regelt (83KB, pdf)