Inburgeren betalen

Inleiding

Inburgeren kost geld. U moet de cursus en het examen betalen. U kunt bij DUO geld lenen voor de cursus en het examen.

Hoeveel geld kost inburgeren?

Examen doen kost € 350,- in totaal. De cursus kost niet overal evenveel geld.

Hoeveel geld kost het inburgeringsexamen?
Omschrijving Bedrag
Schrijven € 50,-
Spreken € 60,-
Luisteren € 50,-
Lezen € 50,-
Kennis Nederlandse Maatschappij € 40,-
Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt € 100,-
Totaal € 350,-

Hoeveel geld kost de inburgeringscursus?

De inburgeringscursus kost niet bij elke school evenveel geld. U kunt bij de school vragen hoeveel de cursus kost.

Hoe betaalt u dat?

U kunt er voor kiezen de cursus en het examen zelf te betalen. Als u zelf betaalt, hoeft u geen geld te lenen. U kunt er ook voor kiezen om geld te lenen van DUO.

Lenen bij DUO

U kunt bij DUO een lening krijgen. Dan betaalt DUO het geld voor de cursus en/of het examen. U moet het geld later in delen terugbetalen. U betaalt dan elke maand een bedrag.

Asielmigrant hoeft niet terugbetalen

Bent u asielmigrant? Of vader, moeder of kind van een asielmigrant? Dan kunt u ook lenen. Maar u hoeft niets terug te betalen, als u op tijd uw diploma hebt. U hebt een brief over uw inburgeringsplicht gehad van DUO. In deze brief staat hoeveel tijd u hebt om uw diploma te halen.

Lenen voor cursus en examen

Lenen? DUO betaalt voor u. U krijgt het geld niet op uw bankrekening.

Geld lenen voor de cursus

Voor uw inburgeringscursus krijgt u facturen van de school. Een factuur is een brief waarin staat hoeveel geld u moet betalen.
Wilt u van DUO geld lenen voor de cursus? Stuur dan de facturen met de post naar DUO. Geen kopie, maar de echte factuur. U moet uw burgerservicenummer en uw handtekening erop schrijven. DUO betaalt het geld dan aan de school.

Hebt u na uw 3 jaar inburgering nog facturen over? Dan moet u de facturen zo snel mogelijk naar DUO sturen. U krijgt van DUO een brief aan het einde van de 3 jaar.

Geld lenen voor het examen

Als u wilt lenen, vraagt u of DUO het examen voor u betaalt. DUO betaalt het geld voor uw inburgeringscursus aan de school. Dat is uw lening. U krijgt het geld niet op uw bankrekening.

Hebt u zich online aangemeld voor een examen via Mijn Inburgering? Dan heeft u het examengeld al direct betaald.

Mag u lenen?

De meeste inburgeraars kunnen lenen bij DUO. Maar niet als het inkomen te hoog is.

Bijna iedere inburgeraar

Bijna iedere inburgeraar mag lenen. Ook inburgeraars uit een EU/EER-land, Turkije of Z-witserland, die niet verplicht hoeven in te burgeren mogen lenen. Als het inkomen niet te hoog is.

Niet verplicht inburgeren

Moet u niet verplicht inburgeren, maar wilt u zelf graag? Dan kunt u het beste even met DUO bellen. Het telefoonnummer is (050) 599 96 00.

Hoeveel mag u lenen?

Als u een lening aanvraagt, krijgt u een brief. In de brief staat hoeveel u mag lenen.

Hoeveel maximaal?

Iedereen die moet inburgeren, kan maximaal € 10.000,- lenen. U kunt niet langer dan 3 jaar geld lenen. De 3 jaar gaat in als u de eerste factuur naar DUO hebt gestuurd. Stuur de facturen zo snel mogelijk.

Inkomen en lenen

Hoeveel u mag lenen, hangt af van uw inkomen. Hoe meer geld u verdient, hoe minder geld u kunt lenen. Wie meer verdient dan € 63.768,77 krijgt geen lening van DUO.

Bereken het zelf

In de rekenhulp kunt u zien hoeveel geld u ongeveer mag lenen.

Waarvoor kunt u geld lenen?

U kunt geld lenen voor cursussen op school en voor de examens. U kunt alleen lenen voor scholen die op de site van Blik op Werk staan.

  • Een alfabetiseringscursus. De school moet op de site “Blik op Werk” staan.
  • Een inburgeringscursus. De school moet op de site “Blik op Werk” staan.
  • Het inburgeringsexamen.
  • De cursus Nederlands als 2e Taal (NT2). De school moet op de site “Blik op Werk” staan.
  • Het Staatsexamen Nederlands als 2e Taal (NT2).

U gaat naar een andere siteBlik op werk

Lening aanvragen

U kunt de lening op 2 manieren aanvragen. U moet 1 manier kiezen.

1 Inloggen op Mijn Inburgering op internet

U kunt online uw lening aanvragen.

U gaat naar een andere siteLog in op Mijn Inburgering

2 Met een formulier

U kunt via een formulier uw lening aanvragen. Download het aanvraagformulier. Op het formulier staat wat u moet doen. Het formulier staat hieronder.

DownloadFormulier Aanvraag lening voor cursus en/of examen (83Kb, pdf)

Terugbetalen

U moet het geld aan DUO terugbetalen. Niet alles in 1 keer, maar elke maand een deel.

Asielmigranten hoeven niet terug te betalen

Bent u asielmigrant? Of de partner, ouder of een kind van een asielmigrant? Dan hoeft u uw lening niet terug te betalen. U moet dan wel op tijd (binnen de inburgeringstermijn) zijn ingeburgerd. Als u niet op tijd bent ingeburgerd, moet u het geld toch terugbetalen.

Terugbetalen met rente

U moet uw lening terugbetalen met rente. De rente blijft 5 jaar hetzelfde. Vanaf 2015 is de rente 0,12%.

10 jaar de tijd

U krijgt 10 jaar de tijd om terug te betalen. DUO haalt iedere maand een bedrag van uw bankrekening. Als u ingeburgerd bent, begint u na 6 maanden met terugbetalen. U krijgt eerst een brief van DUO.

Meer betalen of in 1 keer

U mag uw lening ook in 1 keer terugbetalen. Of eerder beginnen met terugbetalen of extra geld terugbetalen. U moet dan een brief schrijven naar DUO. Dan krijgt u een brief terug. DUO kan dit niet via de telefoon doen.

IBAN-rekeningnummer niet goed?

Heeft DUO niet het goede IBAN-rekeningnummer van u? Dan moet u een brief schrijven met het goede IBAN-rekeningnummer. Zet ook uw burgerservicenummer en uw handtekening in de brief. U kunt ook het formulier hieronder gebruiken. Dan hoeft u geen brief te sturen.

DownloadFormulier voor wijziging van uw bankrekeningnummer(134Kb, pdf)

Minder betalen mag soms

DUO rekent uit hoeveel geld u elke maand moet terugbetalen. Wilt u minder geld per maand terugbetalen? Dat kan soms. Bijvoorbeeld als u opeens geen werk meer hebt. Of als u opeens veel minder geld verdient. Gebruik het formulier voor een lager maandbedrag. DUO beslist of u per maand minder mag gaan betalen. En ook hoevéél minder. Het formulier staat hieronder.

DownloadFormulier Verzoek verlagen maandbedrag schuld 2015 (83Kb, pdf)

Hieronder staat een voorbeeld van een terugbetaling in 10 jaar.

Khalid begint op 1 september 2014 met inburgeren. Hij slaagt in juni 2015 voor zijn inburgeringsexamen. Hij betaalt zijn lening in 10 jaar terug. Khalid moet in januari 2016 beginnen met terugbetalen. Dat is een half jaar na zijn inburgeringsdiploma.

Voorbeeld berekening terugbetalen
Omschrijving Bedrag
Cursuskosten voor Khalid € 2000,-
Examenkosten € 350,-
Rente * € 22,-
Totaal € 2372,-

Vanaf januari 2016 haalt DUO iedere maand ongeveer € 20,- van de bankrekening van Khalid.

  • De rente is een geschat bedrag. Het rentepercentage is 0,81% in 2014.

Brief over terugbetalen

Als u moet gaan terugbetalen, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat hoeveel u moet terugbetalen.