Aanvragen

Wilt u een lening? Dan moet u de lening eerst aanvragen. U doet dit met het formulier Aanvraag lening voor inburgeringscursus en inburgeringsexamen. U kunt dit formulier hieronder downloaden.

Machtigen

Wilt u dat iemand anders uw aanvraag invult? Of uw post krijgt? Die persoon heet ‘gemachtigde’. Dat kan een vriend of een buurman zijn. Of iemand van een hulporganisatie. Een hulporganisatie is een bedrijf dat u helpt bij uw inburgering.

Wanneer mag iemand uw dingen regelen?

U moet iemand eerst machtigen. Dit betekent dat u iemand toestemming geeft om uw dingen te regelen. Dan pas mag iemand anders dingen voor u regelen. U machtigt iemand met het machtigingsformulier. U moet dit formulier invullen. U moet ook uw handtekening op het formulier zetten. De persoon die u machtigt moet ook een handtekening op het formulier zetten.