Niveaus

De delen van het inburgeringsexamen hebben 2 niveaus. Deze zijn niveau A1 en niveau A2. Niveau A1 is gemakkelijker dan niveau A2.

Oudkomer of nieuwkomer

Moet u het inburgeringsexamen doen? Dan hangt het niveau van het inburgeringsexamen af van of u oudkomer of nieuwkomer bent. U kunt bij de gemeente vragen of u oudkomer of nieuwkomer bent. Bent u geen oudkomer of nieuwkomer? Dan doet u het inburgeringsexamen op niveau A2.

Oudkomer

Bent u oudkomer? Dan mag u een deel van de praktijkexamens doen op niveau A1. De delen lezen en schrijven mag u op niveau A1 doen. De andere delen van de praktijkexamens moet u op niveau A2 doen. Dus:

  • lezen op niveau A1
  • schrijven op niveau A1
  • spreken op niveau A2
  • luisteren op niveau A2
  • gesprekken voeren op niveau A2

Wilt u alle inburgeringsexamens op niveau A2 doen? Dat mag. Dan krijgt u misschien een extra vergoeding.

Van A1 naar A2

Bent u oudkomer? Dan mag u het inburgeringsexamen eerst op niveau A1 doen. Dit geldt niet voor de delen Kennis Nederlandse Samenleving en de Toets Gesproken Nederlands. Deze delen kunt u alleen op niveau A2 doen. Daarna moet u ook de andere delen op niveau A2 doen. U hoeft geen nieuw portfolio te maken. Het gesprek is bij dit examen op A2-niveau. Bent u geslaagd voor alle delen op niveau A2? Dan krijgt u het inburgeringsdiploma. Ook krijgt u dan een vergoeding.

Nieuwkomer

Bent u nieuwkomer? Dan moet u het inburgeringsexamen doen op niveau A2.