Aanmelden voor de examens

U moet zich voor het praktijkexamen, de centrale examens en de nieuwe examenonderdelen op verschillende manieren aanmelden.

Meldt u zich voor meer examens aan?

U kunt zich voor één examen aanmelden. U kunt zich ook voor meer examens aanmelden. Meldt u zich aan voor meer examens? Dan kunt u de examens op dezelfde dag doen. DUO regelt dat zo goed mogelijk.

Hebt u zich aangemeld?

Hebt u zich aangemeld? Dan moet u eerst het examengeld betalen. Hebt u het examengeld betaald? Dan sturen we u een brief. In de brief staat waar u examen doet. Deze brief krijgt u 3 weken voordat u examen doet.

Machtigt u iemand?

Misschien kent u iemand die u helpt. En die uw aanvraag voor u regelt. Dat mag. Dat kan een vriend zijn. Of een buurman. Of een hulporganisatie. Een hulporganisatie is een bedrijf dat u helpt bij inburgeren, De persoon die u helpt, is dan uw gemachtigde. Uw gemachtigde mag voor u dingen regelen met de Dienst Uitvoering Onderwijs. Ook kan hij uw post over inburgering krijgen.
Machtigt u iemand?  Dan moet u het machtigingsformulier invullen. De persoon die u wilt machtigen mag u helpen dit formulier in te vullen. Die moet ook op dit formulier een handtekening zetten. U moet zelf ook uw handtekening op het formulier zetten.

Filmpje aanmelden

Het filmpje wordt hier geplaatst.

Download film

Video (mp4)
Audiospoor (mp3)
Ondertitelingsbestand (srt)

Geheimhoudingsverklaring

Het inburgeringsexamen is een geheim examen. U mag de vragen van het inburgeringsexamen niet delen. Gaat u zich aanmelden voor het inburgeringsexamen? Dan moet u akkoord gaan met de geheimhoudingsverklaring. U doet dit wanneer u zich aanmeld voor het examen. Gaat u niet akkoord met de geheimhoudingsverklaring? Dan mag u geen examen doen.