Informatie

Het Praktijkexamen (PE) en het Elektronisch Praktijkexamen (EPE) worden nog tot en met 31 december 2014 gedaan.

Hebt u zich aangemeld vóór 1 november 2014? En hebt u betaald vóór 14 november 2014? Dan garanderen wij dat u het examen nog kunt doen.

Bent u voor 1 januari 2015 niet geslaagd voor het Praktijkexamen (PE) en het Elektronisch Praktijkexamen (EPE)? Dan kunt u die examens niet meer doen. En moet u de 3 nieuwe examens doen om het inburgeringsdiploma te halen. De nieuwe examens zijn Leesvaardigheid, Luistervaardigheid en Schrijfvaardigheid.

Hebt u vragen over naturaliseren? Vraag dit aan de IND. Hebt u voor uw aanvraag bij de IND een advies nodig over uw geleverde inspanningen? Vraag dit advies dan aan bij DUO.

Hebt u vóór 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning ontvangen (dagtekening van de beschikking van de IND)? Dan geldt voor u de ‘oude’ wet.

Hebt u op of na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning ontvangen (dagtekening van de beschikking van de IND)? Dan geldt voor u de ‘nieuwe’ wet.

Lees meer
Uitgelicht
Oefenvragen

Moet u examen doen? Dan kunt u het examen oefenen. U krijgt vragen die lijken op de vragen van het examen.

Lees meer
U bent op de site voor inburgeraars met een verblijfsvergunning voor 1 januari 2013Ga naar de site voor inburgeraars met een verblijfsvergunning na 1 januari 2013