inburgeraar gemeenten instellingen over de IB-Groep contact
www.inburgeren.nl, 12-22-2014

Staatsexamen NT2


Vanaf 1 januari 2008 is het mogelijk om inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars een aanbod te doen voor het staatsexamen NT2, zonder dat zij eerst het inburgeringsexamen hoeven af te leggen. Tot dusverre moesten inburgeringsplichtigen, die eigenlijk wel meteen door konden gaan naar het NT2-examen,  eerst het inburgeringsexamen afleggen wilde de gemeente in aanmerking komen voor bekostiging. Vanaf 1 januari 2008 wordt deze groep ook bekostigd als ze meteen het NT2-examen doen. 
De Informatie Beheer Groep (IB-Groep) organiseert het staatsexamen NT2. Er zijn twee verschillende examenprogramma's:

Programma I
Examenprogramma I van het staatsexamen NT2 is bedoeld voor mensen die een lagere functie op de arbeidsmarkt willen vervullen en daarvoor een beroepsopleiding willen volgen. U kunt daarbij denken aan een vakopleiding binnen een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). 

Programma II
Examenprogramma II van het staatsexamen NT2 is bedoeld voor mensen die een midden- of hogere kaderfunctie willen uitoefenen. U kunt hierbij denken aan een studie in het hoger beroepsonderwijs, een universiteit of een beroepsopleiding op het hoogste niveau binnen een ROC.

Het NT2-examen bestaat uit vier examenonderdelen: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Voor dit examen gelden geen toelatingseisen. 

Het examengeld is afhankelijk van het aantal onderdelen waarin examen wordt gedaan en het programma dat door u gekozen wordt.
NT2-programma I 
€ 22,50 per onderdeel (wijzigingen voorbehouden) 
NT2-programma II 
€ 22,50 per onderdeel (wijzigingen voorbehouden) 
De IB-Groep ontvangt periodiek de examenresultaten van NT2. De inburgeringsplichtige die het staatsexamen NT2 met positief resultaat heeft afgelegd wordt vrijgesteld van de inburgeringsplicht. De vrijstelling hoeft de gemeente niet zelf in ISI in te voeren. 
Klik hier hier voor meer informatie over het Staatsexamen NT2.

Naam ontvanger

E-mailadres ontvanger

Uw naam

Uw e-mailadres

Opmerking

 
Verzend pagina         Sluit venster